Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2023r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2023r.

1

 

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1 SK.2150.1.2023 10.01.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

S.A.

lekarz
UMOWA ZLECENIE
na sporządzenie opinii
i wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołania
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
10.01.2023r.
-
31.12.2023r.
55 zł brutto za wydanie jednego orzeczenia,
10 zł brutto za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
2 SK.2150.2.2023 12.01.2023r. Starosta Aleksandrowski J.K. ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2018 r.
    nie    
3 SK.2150.3.2023 12.01.2023r. Starosta Aleksandrowski G.K. ANEKS do umowy
z 1 września 2022 r.
    nie    
4 SK.2151.1.2023 12.01.2023r. Starosta Aleksandrowski I. P.-T. ANEKS do umowy
z dnia
15 stycznia 2021 r.
    nie    
5 SK.2151.2.2023 12.01.2023r. Starosta Aleksandrowski G.T. ANEKS do umowy
z dnia
30 listopada 2017 r.
    nie    
6 SK.2151.3.2023 26.01.2023r. Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo ANEKS do porozumienia
z dnia 29 marca 2012 r.
    nie    
7 SK.2151.4.2023 26.01.2023r. Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy
Nadleśnictwa Włocławek
ANEKS do porozumienia
z dnia 19 lipca 2011 r.
    nie    
8 SK.2150.4.2023 01.02.2023r. Starosta Aleksandrowski J.D. UMOWA ZLECENIE
na świadczenie pomocy przy sprawowaniu opieki nad
4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej
01.02.2023r.
na czas pobytu
4 dzieci
w rodzinie zastępczej zawodowej

wynagrodzenie
od 01.02.2023r. 912 zł brutto miesięcznie

od 01.07.2023r.
940 zł brutto miesięcznie
nie    
9 SK.2150.5.2023 01.02.2023r. Starosta Aleksandrowski W. i J. K. UMOWA prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka 01.02.2023r.
-
31.01.2029r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
10 SK.2151.5.2023 06.02.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
T.M. UMOWA na przeprowadzenie audytu wewnętrznego
w Starostwie Powiatowym
w Aleksandrowie Kujawskim
i w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego
06.02.2023r.
-
31.01.2024r.

wynagrodzenie
1.250 zł brutto miesięcznie,

całkowita wartość za
12 miesięcy 15.000 zł brutto
nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
11 SK.2151.6.2023 06.02.2023r. Starosta Aleksandrowski T.M. UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych     nie    
12 SK.2151.7.2023 07.02.2023r. Powiat Aleksandrowski Kancelaria Adwokacka
Toruń
UMOWA o świadczenie usług prawnych – prowadzenie sprawy sądowej 
i reprezentowanie
w postępowaniu sądowym
I instancji
na czas postępowania sądowego 1.107 zł brutto nie    
13 SK.2151.8.2023 14.02.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

J.F.

lekarz
UMOWA na sporządzenie opinii i wydanie orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
14.02.2023r.
-
31.12.2023r.

wynagrodzenie:

58zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,

10 zł brutto za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
14 SK.2151.9.2023 14.02.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Dariusz Propola prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DRUK-PUNKT Dariusz Propola z siedzibą w Rzeszowie UMOWA na bieżącą dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim 14.02.2023r.
-
31.12.2023r.
89.323,36 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
15 SK.2150.6.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski M. i G. K. UMOWA prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka 01.02.2023r.
-
31.01.2029r.
wynagrodzenie
4.700 zł brutto miesięcznie
nie    
16 SK.2150.7.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski E. i M. K. UMOWA prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej 01.02.2023r.
-
31.01.2028r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
17 SK.2150.8.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski K. i P. H. ANEKS do umowy
z 5 marca 2021 r.
    nie    
18 SK.2150.9.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski J.D. UMOWA prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej 01.02.2023r.
-
31.01.2028r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
19 SK.2150.10.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski W. i P. Ch. UMOWA prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej 01.02.2023r.
-
31.01.2028r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
20 SK.2150.11.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski R. i I. P. UMOWA prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka 01.02.2023r.
-
31.01.2029r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
21 SK.2150.12.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski F.D. UMOWA prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka 01.02.2023r.
-
29.03.2030r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
22 SK.2150.13.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski E. i A. C. UMOWA prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej 01.02.2023r.
-
24.01.2029r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
23 SK.2150.14.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski D.F. UMOWA prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej 01.02.2023r.
-
31.01.2028r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
24 SK.2150.15.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski T. i G. T. UMOWA prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka 01.02.2023r.
-
31.01.2029r.
wynagrodzenie
4.100 zł brutto miesięcznie
nie    
25 SK.2150.16.2023 15.02.2023r. Starosta Aleksandrowski A.Ć. ANEKS do umowy
z 22 sierpnia 2021r.
    nie    
26 SK.2151.10.2023 22.03.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
QNT Systemy Informatyczne Spółka z o.o.
z siedzibą
w Zabrzu
UMOWA na dostarczenie licencji na korzystanie
z programu komputerowego (moduł PPK systemu Quorum) oraz świadczenia usługi utrzymania

w zakresie dostarczenia licencji
22.03.2023r.
-
31.03.2023r.

w zakresie świadczonej usługi utrzymania
od 01.04.2023r.
-
31.03.2024r.
w zakresie dostarczenia licencji i świadczonej usługi utrzymania
wynagrodzenie
6.165 zł netto plus podatek vat
nie    
27 SK.2151.11.2023 27.03.2023r. Starosta Aleksandrowski Tomasz Kamińskim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Kamiński GEOX Usługi Geodezyjno – Kartograficzne S.C. z siedzibą
w Ciechocinku
UMOWA na wykonanie usługi pn. „Weryfikacja danych ewidencyjnych dla obszaru gminy Bądkowo" 27.03.2023r.
-
30.09.2023r.
16.500 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
28 SK.2151.12.2023 27.03.2023r. Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia niektórych zadań
z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
na czas nieokreślony - nie na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy
o lasach
 
29 SK.2151.13.2023 03.04.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
MultiWeb Dariusz Podsiedlak
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy
z dnia
29 czerwca 2018 r.
na wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych
  wynagrodzenie 850 zł netto miesięcznie plus podatek vat nie    
30 SK.2151.14.2023 12.04.2023r. Starosta Aleksandrowski Michał Stelmaszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Michał Stelmaszak Rzeczoznawca Majątkowy
z siedzibą
w Toruniu
UMOWA na wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych
z prowadzeniem postępowania wywłaszczeniowego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami działki
nr 105/13 i nr 105/16 położonych w Ciechocinku

12.04.2023r.
-

15.05.2023r.
wynagrodzenie
9.000 zł brutto
nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
31 SK.2151.15.2023 17.04.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Aleksandrowie Kujawskim
UMOWA rozwiązująca porozumienie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług informatycznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Aleksandrowie Kujawskim
    nie    
32 SK.2150.17.2023 21.04.2023r. Starosta Aleksandrowski M. i G. K. ANEKS do umowy
z 15 lutego 2023r.
    nie    
33 SK.2151.16.2023 28.04.2023r. Starosta Aleksandrowski Miejskie Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim
UMOWA w sprawie wynajęcia pięciu pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskie Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim
z prawem do korzystania
z pomieszczeń ogólnego użytku celem wykorzystania do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej
09.05.2023r.
-
26.05.2023r.
6.500 zł brutto nie    
34 SK.2150.18.2023 09.05.2023r. Starosta Aleksandrowski E.B. UMOWA ZLECENIE wykonania pracy związanej
z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej
09.05.2023r.
-
26.05.2023r.
wynagrodzenie 2.500 zł brutto nie    
35 SK.2150.19.2023 09.05.2023r. Starosta Aleksandrowski K.W. UMOWA ZLECENIE wykonania pracy związanej
z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej
09.05.2023r.
-
26.05.2023r.
wynagrodzenie 2.500 zł brutto nie    
36 SK.2150.20.2023 09.05.2023r. Starosta Aleksandrowski E.C. UMOWA ZLECENIE wykonania pracy związanej
z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie trwania kwalifikacji wojskowej
09.05.2023r.
-
26.05.2023r.
wynagrodzenie 2.500 zł brutto nie    
37 SK.2151.17.2023 11.05.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
MultiWeb Dariusz Podsiedlak
z siedzibą
w Ciechocinku
UMOWA na: przeprowadzenie analizy Starostwa Powiatowego pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, utworzenia dokumentacji zarządzania incydentami
w związku ze spełnieniem wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie analizy
i szacowania ryzyka

11.05.2023r.
-

10.07.2023r.
wynagrodzenie łączne
6.150 zł brutto
nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 ustawy
 
38 SK.2151.18.2023 15.05.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
z siedzibą
w Warszawie
UMOWA LICENCYJNA – jednorazowa na publiczne wykonanie
i odtwarzanie utworów podczas imprez, tj. Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego
01.04.2023r.
-
02.04.2023r.
wynagrodzenie łączne
 469,30 zł plus podatek vat
nie    
39 SK.2151.19.2023 22.05.2023r. Starosta Aleksandrowski K.B. UMOWA ZLECENIE
na świadczenie pomocy przy prawowaniu opieki nad 7 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka

22.05.2023r.
-

na czas pobytu więcej niż 4 dzieci
w rodzinnym domu dziecka

wynagrodzenie od 22.05.2023r. do 31.05.2023r. 294,20 zł brutto,

wynagrodzenie od 01.06.2023r. 912 zł brutto miesięcznie,

wynagrodzenie
od 01.07.2023r. 940 zł brutto miesięcznie
nie    
40 SK.2150.21.2023 22.05.2023r. Starosta Aleksandrowski M. i G. K. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
41 SK.2151.20.2023 25.05.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
z siedzibą
w Ciechocinku
UMOWA DAROWIZNY – przedmiotem darowizny jest Naturalna Woda Mineralna „Krystynka” o pojemności 0,5 l gazowana w ilości 504 sztuki
z przeznaczeniem dla uczestników XVI Powiatowego Rajdu Rowerowego
11.06.2023r. wartość darowizny
1.159,25 zł brutto
nie    
42 SK.2150.22.2023 01.06.2023r. Starosta Aleksandrowski R. i I. P. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
43 SK.2150.23.2023 09.06.2023r. Starosta Aleksandrowski J.B. UMOWA ZLECENIE
na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym uczestników
„XVI Powiatowego Rajdu Rowerowego”
11.06.2023r. wynagrodzenie
600 zł brutto
nie    
44 SK.2150.24.2023 09.06.2023r. Starosta Aleksandrowski T. i G. T. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
45 SK.2150.25.2023 16.06.2023r. Starosta Aleksandrowski D.F.

ANEKS do umowy prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej
z 15 lutego 2023r.

    nie    
46 SK.2150.26.2023 19.06.2023r. Starosta Aleksandrowski T i G. T. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
47 SK.2151.21.2023 26.06.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
QNT Systemy Informatyczne
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Zabrzu
UMOWA SERWISOWA na programy: moduł F-K systemu Quorum, moduł Kadry systemu Quorum, moduł Płace systemu Quorum, moduł ST systemu Quorum, moduł RCP systemu Quorum 01.07.2023r.
-
30.06.2024r.
29.388 zł netto plus podatek vat nie    
48 SK.2151.22.2023 26.06.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Województwo Kujawsko - Pomorskie UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej
w związku z zawarciem w dniu 15.02.2023r. umowy na „Budowę i Modernizację Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP) Województwa Kujawsko – Pomorskiego” w ramach projektu „Infostrada Pomorza
i Kujaw 2.0” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2024 - 2020
na czas obowiązywania umowy głównej   nie    
49 SK.2150.27.2023 28.06.2023r. Starosta Aleksandrowski E. i M. K. ANEKS do umowy prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej
z 15 lutego 2023r.
    nie    
50 SK.2150.28.2023 03.07.2023r. Starosta Aleksandrowski R. i I. P. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
51 SK.2151.23.2023 11.07.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
MultiWeb Dariusz Podsiedlak
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy z dnia
11 maja 2023 r. na przeprowadzenie analizy Starostwa Powiatowego pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, utworzenia dokumentacji zarządzania incydentami
w związku ze spełnieniem wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie analizy
i szacowania ryzyka
    nie    
52 SK.2151.24.2023 18.07.2023r. Starosta Aleksandrowski GEOBID
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Katowicach
UMOWA na wykonanie usługi pn. „Dostosowanie bazy danych rejestru ewidencji gruntów budynków i lokali do aktualnego rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów
i budynków wraz
z uporządkowaniem bazy danych, scaleniem słowników, harmonizacją danych
w programie EWOPIS 9” wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych
18.07.2023r.
-
30.11.2023r.
47.847,00 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
53 SK.2151.25.2023 05.09.2023r. Starosta Aleksandrowski Prezydent Miasta Łodzi POROZUMIENIE
w sprawie określenia zasad funkcjonowania łódzkiego rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
    nie na podstawie
art. 60
ust. 2
i ust. 3 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 
54 SK.2151.26.2023 06.09.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
I.U. UMOWA ZLECENIE
na wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy i klatek schodowych należących do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
06.09.2023r.
-
31.10.2023r.
23,50 zł brutto
za 1 godzinę pracy
nie    
55 SK.2151.27.2023 19.09.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Olga Augustyniak Dybała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bezpieczny System Olga Augustyniak – Dybała
z siedzibą
w Warszawie
UMOWA ZLECENIA
na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla systemu teleinformatycznego
„SYSTEL III”
19.09.2023r.
-
18.11.2023r.
4.900 zł brutto nie    
56 SK.2151.28.2023 19.10.2023r. Starosta Aleksandrowski K.A. UMOWA w sprawie określenia wzajemnych praw
i obowiązków stron
w związku
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim
01.10.2023r.
-
31.07.2024r.
3.000 zł za rok nauki nie    
57 SK.2151.29.2023 02.11.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
M.D. UMOWA ZLECENIE
na pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim

na czas nieokreślony

10 h miesięcznie
250 zł brutto nie    
58 SK.2151.30.2023 22.11.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą
w Warszawie
UMOWA na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
02.01.2024r.
-
31.12.2024r.
150.843,80 zł brutto nie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
59 SK.2151.31.2023 01.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
I.U. UMOWA ZLECENIE
na wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy i klatek schodowych należących do Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim
01.12.2023r.
-
31.12.2023r.
23,50 zł brutto
za 1 godzinę pracy
nie    
60 SK.2151.32.2023 05.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Gminny Ośrodek Kultury
w Konecku
UMOWA NAJMU
na nieodpłatne udostępnienie przyczepy ciężarowej – estrady (sceny mobilnej) na czas organizacji imprezy plenerowej pn. „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy”
08.12.2023r.
-
10.12.2023r.
nieodpłatnie nie    
61 SK.2151.33.2023 07.12.2023r.

Powiat Aleksandrowski

Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

ITTAM Zawilski, Miedziak S.J.
z siedzibą
w Ciechocinku
UMOWA na dostawę, montaż, konfigurację
i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż istniejącej centrali telefonicznej
w Starostwie Powiatowym
w Aleksandrowie Kujawskim
07.12.2023r.
-
30.12.2023r.
19.680 zł brutto nie  

 

62 SK.2151.34.2023 11.12.2023r. Powiat Aleksandrowski
Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Firma DERPOL Sp. z o.o.
z siedzibą
w Sopocie
UMOWA na wykonanie, dostawę oraz odbiór
i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych
z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024
02.01.2024r.
-
31.12.2024r.

wynagrodzenie orientacyjne

207.906,44 zł brutto

podstawą wyliczenia kwoty są ceny jednostkowe brutto wskazane
w ofercie
nie w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  
63 SK.2150.29.2023 14.12.2023r. Starosta Aleksandrowski M. i G. K. ANEKS do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
z 15 lutego 2023r.
    nie    
64 SK.2150.30.2023 15.12.2023r. Starosta Aleksandrowski W. i P. Ch. ANEKS do umowy prowadzenia Rodziny Zastępczej Zawodowej
z 15 lutego 2023r.
    nie    
65 SK.2151.35.2023 19.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim
Skarb Państwa – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
UMOWA PRZEKAZANIA określająca zasady przekazania oraz używania zestawów komputerowych dostarczanych
w ramach projektu „System
do Obsługi Postępowań Administracyjnych
w Budownictwie (SOPAB)
w wersji MVP”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2
„E-administracja 
i otwarty rząd”, Działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów
back-office
w administracji rządowej”
na czas nieoznaczony wartość początkowa przekazanego sprzętu na dzień podpisania umowy 9.403,35 zł brutto
(1 szt.)
tak    
66 SK.2151.36.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

A.G.W.

adwokat
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
67 SK.2151.37.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

M.W.

radca prawny
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
68 SK.2151.38.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

J.G.I.

adwokat
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
69 SK.2151.39.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

K.M.

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
70 SK.2151.40.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

A.K.

radca prawny
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
71 SK.2151.41.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

P.A.

adwokat
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
72 SK.2151.42.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

J.K.

radca prawny
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
73 SK.2151.43.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

M.R.K.

radca prawny
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
74 SK.2151.44.2023 19.12.2023r. Starosta Aleksandrowski

W.W.

adwokat
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego”
w celu realizacji umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
  nie    
75 SK.2151.45.2023 21.12.2023r. Starosta Aleksandrowski Radosław Urbanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Radosław Urbanowicz
z siedzibą
we Włocławku
UMOWA
na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu, jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu aleksandrowskiego wskazanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.

800 zł brutto
za jedną zrealizowaną usługę

wynagrodzenie nie może przekroczyć 35.000 zł brutto
nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku
z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy
 
76 SK.2151.46.2023 29.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

M.B

psycholog
UMOWA ZLECENIE
na wykonanie sporządzenia opinii
i wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo
w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
42 zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,
5 zł brutto
za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
77 SK.2151.47.2023 29.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

M.E.

pedagog
UMOWA ZLECENIE
na wykonanie sporządzenia opinii
i wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo
w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
40 zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,
5 zł brutto
za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
78 SK.2151.48.2023 29.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

W.W.

lekarz
UMOWA ZLECENIE
na wykonanie sporządzenia opinii
i wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo
w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
59 zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,
10 zł brutto
za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
79 SK.2151.49.2023 29.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

J.F.

lekarz
UMOWA ZLECENIE
na wykonanie sporządzenia opinii
i wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo
w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
63 zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,
10 zł brutto
za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
80 SK.2151.50.2023 29.12.2023r. Starostwo Powiatowe
w Aleksandrowie Kujawskim

A.K.

lekarz
 
UMOWA ZLECENIE
na wykonanie sporządzenia opinii
i wydania orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań
od orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uczestnictwo
w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, sporządzanie miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
59 zł brutto
za wydanie jednego orzeczenia,
10 zł brutto
za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia
nie    
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego