Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 12243Luty: 7763Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 1Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 524Wrzesień: 4811Październik: 5798Listopad: 8698Grudzień: 8936
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6244
 2. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3164
 3. Komunikat 1
  Wyświetleń: 1806
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1553
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1355
 6. Zamówienia publiczne do 130 000 PLN
  Wyświetleń: 1300
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 1296
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1120
 9. Protokoły Zarządu Powiatu kadencji 2018 – 2024
  Wyświetleń: 863
 10. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 785
 11. Drugi konkurs na stanowisko podinspektora do wydziału Rozwoju i Inwestycji
  Wyświetleń: 735
 12. Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 719
 13. Wydział Architektury i Budownictwa
  Wyświetleń: 647
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 605
 15. Organizacja Starostwa
  Wyświetleń: 576
 16. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 560
 17. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 496
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 453
 19. Uchwały Zarządu oraz Rady Powiatu (budżet)
  Wyświetleń: 393
 20. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju
  Wyświetleń: 339
 21. Wydział Organizacji, Kadr i Nadzoru
  Wyświetleń: 327
 22. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 323
 23. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 319
 24. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 299
 25. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 295
 26. Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu
  Wyświetleń: 290
 27. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 286
 28. Rejestracja pojazdów - Komunikat
  Wyświetleń: 268
 29. Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 264
 30. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 256
 31. Starosta
  Wyświetleń: 248
 32. Konkurs na stanowisko podinspektora do wydziału Rozwoju i Inwestycj Powiatu.
  Wyświetleń: 246
 33. Nagrania obrad Rady Powiatu kadencji 2018 – 2024
  Wyświetleń: 242
 34. Dane o Urzędzie
  Wyświetleń: 240
 35. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  Wyświetleń: 222
 36. Biuro Rady Powiatu
  Wyświetleń: 208
 37. Trzeci konkurs na stanowisko podinspektora do wydziału Rozwoju i Inwestycji Powatu
  Wyświetleń: 199
 38. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 196
 39. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 194
 40. Skład osobowy Rady Powiatu kadencji 2018 – 2024
  Wyświetleń: 193
 41. Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów – Zmiana Sposobu Użytkowania
  Wyświetleń: 188
 42. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
  Wyświetleń: 182
 43. Sekretarz
  Wyświetleń: 178
 44. Konkurs na stanowisko referenta do wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 177
 45. Wicestarosta
  Wyświetleń: 173
 46. Ważna informacja dla właścicieli pojazdów
  Wyświetleń: 170
 47. Skarbnik
  Wyświetleń: 163
 48. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 161
 49. Konskurs na stanowisko starszego referenta do wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 159
 50. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 153
 51. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 152
 52. Wykonanie, dostawa oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024.
  Wyświetleń: 148
 53. Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 145
 54. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 145
 55. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 144
 56. Zgłoszenie sprzedaży
  Wyświetleń: 144
 57. Skład Zarządu Powiatu kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 143
 58. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 142
 59. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 138
 60. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 136
 61. Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 132
 62. Radca Prawny
  Wyświetleń: 132
 63. Petycje
  Wyświetleń: 130
 64. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 126
 65. Kwestionariusz osobowy kandydata
  Wyświetleń: 125
 66. DRUKI I ZAŁĄCZNIKI ZO
  Wyświetleń: 124
 67. Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2023r.
  Wyświetleń: 123
 68. Wydawanie Wypisów, Wyrysów z Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków
  Wyświetleń: 123
 69. Udostępnianie Materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
  Wyświetleń: 121
 70. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót rozbiórkowych, zgłoszenie obiektów tymczasowych
  Wyświetleń: 121
 71. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku”.
  Wyświetleń: 117
 72. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 116
 73. Protokoły sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 113
 74. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 112
 75. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzór inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego.
  Wyświetleń: 110
 76. Komisja Finansowo – Budżetowa
  Wyświetleń: 109
 77. Akty prawne
  Wyświetleń: 107
 78. Obwieszczenia informacji o środowisku
  Wyświetleń: 107
 79. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 107
 80. Audyty i kontrole
  Wyświetleń: 104
 81. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 104
 82. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 103
 83. Raport Powiatu
  Wyświetleń: 103
 84. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 100
 85. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 99
 86. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 98
 87. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 98
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 98
 89. Komisja Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 97
 90. Więcej o wydziale GN
  Wyświetleń: 95
 91. Sprzedaż map przez internet
  Wyświetleń: 92
 92. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 91
 93. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 90
 94. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”- II postępowanie.
  Wyświetleń: 89
 95. KOMUNIKAT dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób
  Wyświetleń: 88
 96. Wprowadzanie Zmian do Operatu Ewidencji Gruntów i Budynków
  Wyświetleń: 88
 97. Jacek Żbikowski
  Wyświetleń: 86
 98. Komisja Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej
  Wyświetleń: 84
 99. ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej świadczonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 84
 100. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu dla pojazdów zakupionych do 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 84
 101. Informacja o dostępie do informacji publicznej niepublikowanej w BIP
  Wyświetleń: 83
 102. Koordynacja Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  Wyświetleń: 82
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 81
 104. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 81
 105. Skład osobowy Rady Powiatu kadencji 2014 – 2018
  Wyświetleń: 81
 106. Informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 80
 107. Rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 80
 108. Służby Inspekcje i Straże
  Wyświetleń: 80
 109. Anna Prusaczyk
  Wyświetleń: 79
 110. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 79
 111. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 78
 112. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 78
 113. NADANIE NUMERU VIN I WYDANIE ZASTĘPCZEJ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
  Wyświetleń: 77
 114. Opłaty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
  Wyświetleń: 77
 115. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 77
 116. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 77
 117. Pomoc publiczna oraz umorzenia
  Wyświetleń: 76
 118. Więcej o Wydziale AB
  Wyświetleń: 76
 119. Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8
  Wyświetleń: 75
 120. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 75
 121. Statut
  Wyświetleń: 74
 122. Paulina Smykowska
  Wyświetleń: 73
 123. Rodzaje Instalacji, z Których Emisja nie Wymaga Pozwolenia, a Których Eksploatacja Wymaga Zgłoszenia (nie dot. osób fizycznych – patrz informacje dodatkowe)
  Wyświetleń: 73
 124. Przedmiot działania Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 72
 125. Programy i strategie rozwoju
  Wyświetleń: 71
 126. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia po raz pierwszy
  Wyświetleń: 71
 127. Czasowe wycofanie pojazdu
  Wyświetleń: 70
 128. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 70
 129. Rejestracja dziennika
  Wyświetleń: 69
 130. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 68
 131. ZARZĄDZENIE NR 2/2024 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 68
 132. Pobierz programy
  Wyświetleń: 66
 133. Mariusz Trojnanowski
  Wyświetleń: 65
 134. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 65
 135. Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności
  Wyświetleń: 65
 136. Zmiana innych danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 64
 137. OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 września 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 138. Anna Wochna
  Wyświetleń: 62
 139. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zniszczenia
  Wyświetleń: 62
 140. RAPORT O STANIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2022 ROK
  Wyświetleń: 61
 141. Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela
  Wyświetleń: 60
 142. Marcin Strych
  Wyświetleń: 60
 143. Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2023r.
  Wyświetleń: 60
 144. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 59
 145. Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku
  Wyświetleń: 59
 146. Więcej o Wydziale KT
  Wyświetleń: 58
 147. Wydanie karty kwalifikacji kierowcy
  Wyświetleń: 58
 148. Zgłoszenia wykonania budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym dot. budowy budynku mieszkalnego, przebudowy
  Wyświetleń: 58
 149. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 57
 150. Wydawanie Pozwoleń na Wprowadzanie Gazów lub Pyłów do Powietrza
  Wyświetleń: 57
 151. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  Wyświetleń: 56
 152. Mariusz Możdżeń
  Wyświetleń: 55
 153. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 54
 154. Wydawanie zaświadczenia z gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 54
 155. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 54
 156. Marta Bartczak
  Wyświetleń: 53
 157. Marzena Tkacz
  Wyświetleń: 53
 158. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu utraty lub zniszczenia
  Wyświetleń: 53
 159. Michał Wilniewczyc
  Wyświetleń: 52
 160. Wydanie tablic tymczasowych
  Wyświetleń: 52
 161. Odwołania i zażalenia
  Wyświetleń: 51
 162. Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 51
 163. Wpis/wykreślenie do dowodu rej. adnotacji HAK/GAZ/L/VAT/TAXI
  Wyświetleń: 51
 164. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zmiany danych osobowych
  Wyświetleń: 51
 165. Kamila Łukomska
  Wyświetleń: 50
 166. Piotr Ratajczyk
  Wyświetleń: 50
 167. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 49
 168. Andrzej Łozicki
  Wyświetleń: 48
 169. Małgorzata Wdowczyk
  Wyświetleń: 48
 170. OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 07 września 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 171. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
  Wyświetleń: 48
 172. INFORMACJA AB.6740.205.2023
  Wyświetleń: 47
 173. Przeniesienie pozwolenia na budową lub zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wyświetleń: 47
 174. Zmiana adresu zamieszkania w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 47
 175. Anna Wiśniewska
  Wyświetleń: 46
 176. INFORMACJA
  Wyświetleń: 46
 177. Wsparcie obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8
  Wyświetleń: 46
 178. Wydawanie kserokopii dokumentów
  Wyświetleń: 46
 179. Wyłączenie Gruntów z Produkcji Rolniczej
  Wyświetleń: 46
 180. Zgłaszanie Prac Geodezyjnych i Kartograficznych
  Wyświetleń: 46
 181. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
  Wyświetleń: 46
 182. INFORMACJA z dnia 27.09.2023r.
  Wyświetleń: 45
 183. Katarzyna Zawichrowska
  Wyświetleń: 45
 184. Mariusz Zakrzewski
  Wyświetleń: 45
 185. OGŁOSZENIE w sprawie ogłoszenia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynków garażowych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego, stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 45
 186. Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 45
 187. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/zgłaszanie zmian
  Wyświetleń: 45
 188. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych
  Wyświetleń: 45
 189. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – wydanie decyzji
  Wyświetleń: 45
 190. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2
  Wyświetleń: 45
 191. Jakub Krzewiński
  Wyświetleń: 44
 192. Karolina Madajczyk
  Wyświetleń: 44
 193. Ogłoszenie o wydaniu decyzji znak GN.Gg.7570.6.2.2023
  Wyświetleń: 44
 194. AB.6740.145.2023 INFORMACJA
  Wyświetleń: 43
 195. Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych
  Wyświetleń: 43
 196. Informacja o opracowaniu projektu uchwały
  Wyświetleń: 42
 197. Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 42
 198. REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO
  Wyświetleń: 42
 199. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 42
 200. Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku utraty, zniszczenia
  Wyświetleń: 42
 201. INFORMACJA AB.6740.279.2023
  Wyświetleń: 41
 202. Małgorzata Wesner
  Wyświetleń: 41
 203. Monika Szydłowska
  Wyświetleń: 41
 204. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 41
 205. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania KOmisji do przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 41
 206. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 41
 207. Sylwia Lisiecka
  Wyświetleń: 40
 208. Więcej o wydziale PS
  Wyświetleń: 40
 209. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty, zniszczenia
  Wyświetleń: 40
 210. AB.6740.206.2023 INFORMACJA
  Wyświetleń: 39
 211. Potwierdzenie Istnienia Gospodarstwa Rolnego w Celu Załatwiania Spraw Emerytalnych
  Wyświetleń: 39
 212. Usługa polegająca na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu.
  Wyświetleń: 39
 213. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne / zgłaszanie zmian
  Wyświetleń: 39
 214. Zarządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 327/2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku I oraz Komisarza Wyborczego we Włocławku II
  Wyświetleń: 39
 215. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania lub zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
  Wyświetleń: 39
 216. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy
  Wyświetleń: 38
 217. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu dro
  Wyświetleń: 38
 218. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania
  Wyświetleń: 38
 219. Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne.
  Wyświetleń: 38
 220. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia
  Wyświetleń: 38
 221. Adam Potaczek
  Wyświetleń: 37
 222. Bartosz Bazela
  Wyświetleń: 37
 223. Beata Matynia
  Wyświetleń: 37
 224. Rejestracja profesjonalna
  Wyświetleń: 37
 225. Więcej o wydziale WZ
  Wyświetleń: 37
 226. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Wyświetleń: 37
 227. ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 października 2023 roku w sprawie przyjęcia zasad przekazywania informacji publicznej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 37
 228. ZARZĄDZENIE NR 28/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim".
  Wyświetleń: 37
 229. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 37
 230. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
  Wyświetleń: 37
 231. Monika Pawłowska
  Wyświetleń: 36
 232. Obwieszczenie 01.09.2023
  Wyświetleń: 36
 233. Rejestr Gatunków Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem
  Wyświetleń: 36
 234. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia, przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 36
 235. Zmiana rodzaju pojazdu
  Wyświetleń: 36
 236. Lidia Gołębiewska
  Wyświetleń: 35
 237. Piotr Hofman
  Wyświetleń: 35
 238. Rafał Sikorski
  Wyświetleń: 35
 239. Więcej o wydziale RI
  Wyświetleń: 35
 240. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców + zmiany
  Wyświetleń: 35
 241. Wydanie zezwolenia na regularny specjalny transport drogowy osób
  Wyświetleń: 35
 242. Wydanie zezwolenia na regularny transport drogowy osób
  Wyświetleń: 35
 243. AB.6744.4.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 września 2023r.
  Wyświetleń: 34
 244. Andrzej Kownacki
  Wyświetleń: 34
 245. Aneta Leśniewska
  Wyświetleń: 34
 246. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10 listopada 2023 r. dot. liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Wyświetleń: 34
 247. Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy
  Wyświetleń: 34
 248. Wymiana książeczkowego prawa jazdy na nowe
  Wyświetleń: 34
 249. Edyta Jaszczak
  Wyświetleń: 33
 250. Piotr Kawczyński
  Wyświetleń: 33
 251. Pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 33
 252. Wycena nieruchomości, Rzeczoznawcy majątkowi
  Wyświetleń: 33
 253. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
  Wyświetleń: 33
 254. Katarzyna Błaszczyk
  Wyświetleń: 32
 255. Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku”.
  Wyświetleń: 32
 256. Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 32
 257. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeniesienia znaku wysokościowego
  Wyświetleń: 32
 258. ZARZĄDZENIE NR 23/2023 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 32
 259. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej
  Wyświetleń: 32
 260. Zbigniew Kędzierski
  Wyświetleń: 32
 261. Zwrot Nieruchomości Wywłaszczonych
  Wyświetleń: 32
 262. INFORMACJA z dnia 06.12.2023r.
  Wyświetleń: 31
 263. Lidia Czyżniejewska
  Wyświetleń: 31
 264. Magda Mąkowska
  Wyświetleń: 31
 265. OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23.10.2023r.
  Wyświetleń: 31
 266. Uchwła Nr XLVI/420/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
  Wyświetleń: 31
 267. Wpis do rejestru SKP
  Wyświetleń: 31
 268. ZARZĄDZENIE NR 27/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 31
 269. Małgorzata Jankowska
  Wyświetleń: 30
 270. Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2024r.
  Wyświetleń: 30
 271. Uchwała Nr XLVI/425/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią I. P. na działalność Kierownika Powitowego Centrum pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 30
 272. Więcej o wydziale ZO
  Wyświetleń: 30
 273. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 30
 274. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej
  Wyświetleń: 30
 275. ZARZĄDZENIE NR 39/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 30
 276. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 30
 277. Kierowanie do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 29
 278. Nadawanie szkołom i placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych
  Wyświetleń: 29
 279. Ogłoszenie o zamiarze ustalenia i przyznania odszkodowania za nieruchomość
  Wyświetleń: 29
 280. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2024 roku.
  Wyświetleń: 29
 281. Uchwała Nr XLVI/417/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 29
 282. Więcej o wydziale OR
  Wyświetleń: 29
 283. Wojciech Kozłowski
  Wyświetleń: 29
 284. Wydawanie Karty Wędkarskiej, Karty Łowiectwa Podwodnego
  Wyświetleń: 29
 285. ZARZĄDZENIE NR 3/2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Wyświetleń: 29
 286. Zarządzenie Nr 35/2023 zmieniające zarządzenie Starosty Aleksandrowskiego w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 29
 287. Alina Mikołajska
  Wyświetleń: 28
 288. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wyświetleń: 28
 289. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
  Wyświetleń: 28
 290. ZARZĄDZENIE NR 40/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie sporządzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2024
  Wyświetleń: 28
 291. Zmieniony plan zamówień publicznych na rok 2023 wersja 3
  Wyświetleń: 28
 292. Uchwała Nr XLVI/419/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 27
 293. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie aleksandrowskim na rok 2023
  Wyświetleń: 27
 294. Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 27
 295. ZARZĄDZENIE NR 22/2023 w sprawie ustalenia ramowego zakresu czynności w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów, biur i samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim i jednostek organizacyjnych powiatu.
  Wyświetleń: 27
 296. ZARZĄDZENIE NR 24/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zmiany zarządzenia nr 8/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzenia Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 27
 297. Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 27
 298. OBWIESZCZENIE STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
  Wyświetleń: 26
 299. Więcej o Wydziale FN
  Wyświetleń: 26
 300. Wpis / skreślenie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 26
 301. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim".
  Wyświetleń: 26
 302. ZARZĄDZENIE NR 33/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, powołania komisji przetargowej na "Wykonanie, dostawę oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024" oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 26
 303. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2024 rok w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki z budżetu powiatu
  Wyświetleń: 25
 304. więcej o Biurze Rady Powiatu
  Wyświetleń: 25
 305. Wpis do ewidencji wykładowców
  Wyświetleń: 25
 306. Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 25
 307. Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
  Wyświetleń: 25
 308. ZARZĄDZENIE NR 21/2023 w sprawie opracowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  Wyświetleń: 25
 309. ZARZĄDZENIE NR 32/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru przedstawicieli reprezentujących Powiat Aleksandrowski do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Wyświetleń: 25
 310. Zawiadomienie o dokonaniu wymiany podwozia lub ramy.
  Wyświetleń: 25
 311. Magdalena Dzierżawska
  Wyświetleń: 24
 312. Przeprowadzenie badań dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku
  Wyświetleń: 24
 313. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW na platformie – Reja24.pl
  Wyświetleń: 24
 314. w sprawie ogłoszenia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynków garażowych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego, stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 24
 315. Wpis do ewidencji instruktorów
  Wyświetleń: 24
 316. Wydawanie Pozwoleń na Emitowanie Hałasu do Środowiska
  Wyświetleń: 24
 317. Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 24
 318. Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 24
 319. Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad likwidacji środków trwałych i innych składników majątku ruchomego
  Wyświetleń: 24
 320. NFORMACJA
  Wyświetleń: 23
 321. Przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 23
 322. Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2024r.
  Wyświetleń: 23
 323. ZARZĄDZENIE nr 37/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 22
 324. INFORMACJA z dnia 22.11.2023r.
  Wyświetleń: 21
 325. INFORMACJA z dnia 28.11.2023r.
  Wyświetleń: 21
 326. Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 lutego 2024r. o o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
  Wyświetleń: 21
 327. Uchwała Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 21
 328. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Mariusza Zakrzewskiego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
  Wyświetleń: 21
 329. Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 21
 330. Zarządzenie nr 24/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, powołania komisji przetargowej na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe" oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 21
 331. Informacja o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3743 i z 2021 r. poz. 4347) określonego w uchwale Nr 40/2156/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 332. INFORMACJA z dnia 18.09.2023r.
  Wyświetleń: 20
 333. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II dotyczący składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 20
 334. Uchwała Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 20
 335. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną wraz z remontem przepustów w Ciechocinku”
  Wyświetleń: 20
 336. Informacja z dnia 06.11.2023r.
  Wyświetleń: 19
 337. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 19
 338. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
  Wyświetleń: 19
 339. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 19
 340. w sprawie sporządzenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 19
 341. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski w 2023 roku
  Wyświetleń: 19
 342. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 19
 343. ZARZĄDZENIE NR 38/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniające zarządzenie nr 30/2023 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 19
 344. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 19
 345. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 listopada 2023 r. o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 18
 346. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 18
 347. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”
  Wyświetleń: 18
 348. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 17
 349. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
  Wyświetleń: 17
 350. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024 – 2029
  Wyświetleń: 17
 351. w sprawie ustalenia Zasad postępowania Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
  Wyświetleń: 17
 352. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
  Wyświetleń: 17
 353. Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport)
  Wyświetleń: 17
 354. ZARZĄDZENIE NR 5/2024 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji realizacji praw RODO
  Wyświetleń: 17
 355. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 17
 356. Uchwała Nr XLVI/418/2023 Rady powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady powiatu Aleksandrowskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 16
 357. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 16
 358. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2024 dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
  Wyświetleń: 16
 359. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowskim w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 16
 360. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 16
 361. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 362. Uchwala Nr XLVI/416/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
  Wyświetleń: 15
 363. Uchwała Nr XVLI/422/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 15
 364. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 15
 365. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku do zawarcia umowy o współpracę
  Wyświetleń: 15
 366. w sprawie ustalenia regulaminu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 15
 367. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 15
 368. w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 15
 369. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 14
 370. OGŁOSZENIE dwunastego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż budynków garażowych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego, stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego.
  Wyświetleń: 14
 371. Petycje skierowane do Rady powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 14
 372. Uchwała Nr XLIV/408/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 14
 373. w sprawie dokonania aktualizacji wysokości dotacji dla szkół niepublicznych
  Wyświetleń: 14
 374. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”
  Wyświetleń: 14
 375. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"
  Wyświetleń: 14
 376. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024
  Wyświetleń: 14
 377. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 14
 378. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
  Wyświetleń: 14
 379. zmieniająca uchwałę nr 496/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2023
  Wyświetleń: 14
 380. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 14
 381. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 14
 382. AB.6740.369.2023
  Wyświetleń: 13
 383. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 13
 384. Ogłoszenie o wydaniu decyzji znak GN.Gg.7570.9.4.2023/24
  Wyświetleń: 13
 385. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 13
 386. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
  Wyświetleń: 13
 387. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 13
 388. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej dot. „Przebudowy i rozbudowy ulicy Spokojnej w Aleksandrowie Kujawskim”
  Wyświetleń: 13
 389. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej dot. „Przebudowy i rozbudowy ulicy Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”
  Wyświetleń: 13
 390. ZARZĄDZENIE NR 6/2024 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie przyjęcia planu pracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 391. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 13
 392. Uchwała Nr XVLI/421/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 393. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki
  Wyświetleń: 12
 394. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”
  Wyświetleń: 12
 395. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki
  Wyświetleń: 12
 396. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Raciążku
  Wyświetleń: 12
 397. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 12
 398. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 399. Uchwała Nr XLIV/410/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Wyświetleń: 11
 400. Uchwała Nr XLV413/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
  Wyświetleń: 11
 401. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy – Powiatu Aleksandrowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Mocodawcy – Powiat Aleksandrowski w programie ERASMUS+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Mocodawcy oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  Wyświetleń: 11
 402. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „Rodzina w centrum Etap I” na nabór nr FEKP.08.25-IZ.00-056/23 w ramach Priorytetu FEKP.08.00 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027
  Wyświetleń: 11
 403. ZARZĄDZENIE NR 8/2024 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 11
 404. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 11
 405. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 10
 406. ZARZĄDZENIE NR 9/2024 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
  Wyświetleń: 10
 407. Uchwała Nr XLIV/409/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 9
 408. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Aleksandrowskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 409. znak sprawy AB.6740.349.2023 INFORMACJA
  Wyświetleń: 9
 410. znak sprawy AB.6740.350.2023 INFORMACJA
  Wyświetleń: 9
 411. Uchwała Nr XLV/415/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie przekazania wniosku złożonego przez Pana A. S. według właściwości
  Wyświetleń: 8
 412. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 8
 413. Petycja dotycząca remontu drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo na odcinku Żabieniec-Jaranowo
  Wyświetleń: 7
 414. Uchwała Nr XLV/411/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 7
 415. Uchwała Nr XLV/412/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 7
 416. Uchwała Nr XLV/414/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 7
 417. w sprawie ogłoszenia dwunastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynków garażowych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego, stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 7
 418. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 7
 419. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023 – 2029
  Wyświetleń: 7
 420. AB.6744.7.2023 Obwieszczenie
  Wyświetleń: 6
 421. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 lutego 2024r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6
 422. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych
  Wyświetleń: 6
 423. Postanowienie nr 182/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku Iz dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 6
 424. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Aleksandrowskiego
  Wyświetleń: 6
 425. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 - 1
  Wyświetleń: 6
 426. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024 – 2029 --
  Wyświetleń: 6
 427. INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 5
 428. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5
 429. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej na „Rewitalizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku” oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej
  Wyświetleń: 5
 430. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 --
  Wyświetleń: 5
 431. AB.6740.369.2023 Informacja
  Wyświetleń: 4
 432. Informacja dotycząca dopłaty do kukurydzy
  Wyświetleń: 4
 433. Postanowienie nr 185/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
  Wyświetleń: 4
 434. Uchwała Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 4
 435. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2024
  Wyświetleń: 4
 436. ZARZĄDZENIE NR 7/2024 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie ustalenia rzeczywistego współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT za rok 2023 oraz szacowanego współczynnika struktury sprzedaży i proporcji na rok 2024 w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim
  Wyświetleń: 4
 437. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024 – 2029 -
  Wyświetleń: 3
 438. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 2
 439. w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2024 roku
  Wyświetleń: 2
 440. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej dot. „Przebudowy i rozbudowy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Kujawskim”
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego