Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski w 2023r.

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski w 2023r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1.  OR.Oz.0025.5.1.2023 12.01.2023r.  Zarząd Powiatu REFUNDA Maciocha
i Wspólnicy sp. k.
z siedzibą
we Wrocławiu
na wykonywanie usługi w zakresie przygotowywania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym
 12.01.2023r.

31.12.2023r.
wynagrodzenie brutto
w kwocie 10.701 zł
 nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
2. OR.Oz.0025.5. 2.2023 26.01.2023r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy z 7 września 2022 r. w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta     nie    
3. OR.Oz.0025.5. 3.2023  26.01.2023r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy z 7 września 2022 r. w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie      nie    
4. OR.Oz.0025.5. 4.2023 31.01.2023r.  Zarząd Powiatu Kancelaria Adwokackaw Toruniu  umowa zlecenie na prowadzenie sprawy sądowej przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu
o odszkodowanie
i reprezentowanie go
w postępowaniu sądowym
I instancji sygn. akt IVP 11/2023
  wynagrodzenie brutto 1.845 zł  nie    
5.  OR.Oz.0025.5.5.2023 31.01.2023r.  Zarząd Powiatu Kancelaria Adwokackaw Toruniu  umowa zlecenie na prowadzenie sprawy sądowej przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu
o odszkodowanie
i reprezentowanie go
w postępowaniu sądowym
I instancji sygn. akt IVP 12/2023
  wynagrodzenie brutto 1.845 zł nie    
6. OR.Oz.0025.5. 6.2023  27.02.2023r.  Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe z siedzibą w Poznaniu na zakup i  wdrożenie oprogramowania wspomagającego przeprowadzenie rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 wraz z serwisem na czas pracy systemu 01.04.2023r.30.09.2025r.  13.284 zł brutto nie    
7.  OR.Oz.0025.5.7.2023  14.03.2023r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie  w sprawie realizacji
w 2023r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w województwie kujawsko – pomorskim”
14.03.2023r.31.12.2023r. 6.400 zł bruttow tym:
3.200 zł brutto
województwo,3.200 zł brutto
powiat
nie    
8.  OR.Oz.0025.5.8.2023  17.03.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu  w sprawie udzielenia dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Aleksandrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim 17.03.2023r.28.04.2023r.  10.000 zł nie    
9. OR.Oz.0025.5. 9.2023 17.03.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji imprezy okolicznościowej pn. „Powiatowy Jarmark Wielkanocny”  1-2 kwietnia 2023r.  6.605 zł brutto koszt po stronie powiatu  nie    
10.  OR.Oz.0025.5.10.2023 27.03.2023r.  Zarząd Powiatu ALTIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na „Wykonanie usługi oraz dostarczenie towarów celem poprawy dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno – informacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w ramach przedsięwzięcia grantowego  pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”
27.03.2023r.22.05.2023r.  33.199,01 zł brutto tak  w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
11. OR.Oz.0025.5.11.2023 03.04.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska  ANEKS do umowy z 18 grudnia 2018 r. o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Grabiu”     nie    
12.  OR.Oz.0025.5.12.2023 03.04.2023r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy z 30 września 2021 r. o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie”      nie    
13.  OR.Oz.0025.5.13.2023  03.04.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy z 31 grudnia 2015 r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie      nie    
14. OR.Oz.0025.5. 14.2023 05.04.2023r. Zarząd Powiatu  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na korzystanie z aplikacji „Progman iArkusz” 05.04.2023r.04.04.2024r.  5.366,49 zł  nie    
15. OR.Oz.0025.5. 15.2023 06.04.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”Z siedzibą w Łazieńcu o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury 02.03.2023r.26.05.2023r.  3.000 zł  nie konkurs ofert  
16. OR.Oz.0025.5. 16.2023 06.04.2023r. Zarząd Powiatu Miejski Związkowy Klub Sportowy Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim 01.07.2023r.31.08.2023r. 3.000 zł  nie konkurs ofert  
17.  OR.Oz.0025.5.17.2023  11.04.2023r.  Zarząd Powiatu Tomasz Krzyżański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP FOCUS Tomasz Krzyżański z siedzibą w Kielcach na „Wykonanie usługi doradczej w zakresie dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 11.04.2023r.25.04.2023r. 13.400 zł brutto tak  w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
18. OR.Oz.0025.5. 18.2023 18.04.2023r.  Zarząd Powiatu Trol Intermedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach na wykonanie usługi pn. „Budowa strony internetowej oraz przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej” w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 18.04.2023r.08.05.2023r. 32.180,49 zł brutto tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
19.  OR.Oz.0025.5.19.2023 24.04.2023r. Zarząd Powiatu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Kędzierscy Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Ciechocinku na wykonanie szczepień ochronnych 20 osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego znajdujących się w grupie ryzyka,  przeciwko pneumokokom  w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” 24.04.2023r.01.12.2023r. 3.200 zł, co stanowi 50% kosztów szczepień, pozostałe koszty pokrywa Województwo Kujawsko-pomorskiekoszt szczepienia
1 osoby
320 zł brutto
 nie    
20. OR.Oz.0025.5. 20.2023 26.04.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie „Nasza Ostoja” z siedzibą w Ciechocinku  o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Człowiek – Zwyczajny Niezwykły” 11.04.2023r.15.12.2023r. 3.000 zł nie  konkurs ofert  
21. OR.Oz.0025.5. 21.2023  26.04.2023r. Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” z siedzibą w Ciechocinku o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej” 01.02.2023r.15.12.2023r.  7.000 zł  nie konkurs ofert  
22. OR.Oz.0025.5.22.2023  26.04.2023r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim  o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Integracyjny miting lekkoatletyczny „Zwinne misie” 16.04.2023r.24.05.2023r.  1.300 zł  nie konkurs ofert  
23.  OR.Oz.0025.5.23.2023 26.04.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾ z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim  o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Pędzlem i okiem – artystyczny plener malarsko – fotograficzny u hrabiego” 02.04.2023r.31.07.2023r. 4.400 zł  nie konkurs ofert  
24. OR.Oz.0025.5.24 .2023 27.04.2023r.  Zarząd Powiatu Toruński Klub „Karate Oyama” z siedzibą w Toruniu  o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie i rozwój sportu z „Oyama Karate” w Powiecie Aleksandrowskim w roku 2023 17.02.2023r.17.12.2023r.  3.000 zł  nie  konkurs ofert  
25. OR.Oz.0025.5. 25.2023  27.04.2023r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” z siedzibą w Ciechocinku o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego” 01.02.2023r.31.07.2023r.  3.000 zł nie konkurs ofert  
26. OR.Oz.0025.5.26.2023  27.04.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach ANEKS do umowy z 30 września 2021 r. o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie”          
27. OR.Oz.0025.5.27.2023 28.04.2023r. Zarząd Powiatu Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku  o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Kościół Parafialny p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku na zadanie pn. „Remont kaplicy bocznej” 28.04.2023r.30.06.2023r.  10.000 zł brutto  nie uchwała nr XL/370/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji  
28. OR.Oz.0025.5. 28.2023  05.05.2023r. Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim  o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” 01.02.2023r.23.05.2023r. 2.000 zł  nie  konkurs ofert  
29. OR.Oz.0025.5. 29.2023 28.04.2023r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie ANEKS do umowy z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”          
30. OR.Oz.0025.5. 30.2023 18.05.2023r.  Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej Viking
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Nauczanie i szkolenie dzieci szkolnych w piłkę nożną i futsal” 05.02.2023r.17.12.2023r.  3.000 zł  nie konkurs ofert  
31. OR.Oz.0025.5. 31.2023 09.05.2023r.  Zarząd Powiatu A.G.-G.  na wykonanie obowiązków psychologa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 09.05.2023r.26.05.2023r. wynagrodzenie
w wysokości 550 zł brutto za każdy dzień uczestnictwa w posiedzeniu Komisji
 nie    
32. OR.Oz.0025.5. 32.2023 09.05.2023r. Zarząd Powiatu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna
w Bądkowie
o wyznaczenie i skierowanie lekarza do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji 09.05.2023r.26.05.2023r. wynagrodzenie
w wysokości 400 zł brutto za posiedzenie Komisji, w której lekarz uczestniczył, jeżeli posiedzenie przypadło w godzinach pracy zawodowej lekarza,
dodatkowo
wynagrodzenie
w wysokości 600 zł brutto za posiedzenie Komisji,
w której lekarz uczestniczył, jeżeli posiedzenie odbywało się poza godzinami
 pracy zawodowej
 nie    
33. OR.Oz.0025.5. 33.2023  09.05.2023r.  Zarząd Powiatu E.G.  na wykonanie obowiązków pracownika średniego personelu do spraw zdrowia w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 09.05.2023r.26.05.2023r. wynagrodzenie
w wysokości 220 zł brutto za posiedzenie Komisji,
w której pracownik uczestniczył, jeżeli posiedzenie przypadło w godzinach pracy zawodowej pracownika,
dodatkowo
wynagrodzenie
w wysokości 330 zł brutto za posiedzenie Komisji,
w której pracownik uczestniczył, jeżeli posiedzenie odbywało się poza godzinami
 pracy zawodowej
  nie    
34.  OR.Oz.0025.5. 34.2023  09.05.2023r.  Zarząd Powiatu Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy
w Raciążku
 o wyznaczenie i skierowanie lekarza do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji 09.05.2023r.26.05.2023r. wynagrodzenie
w wysokości 400 zł brutto za posiedzenie Komisji, w której lekarz uczestniczył, jeżeli posiedzenie przypadło w godzinach pracy zawodowej lekarza,
dodatkowo
wynagrodzenie
w wysokości 600 zł brutto za posiedzenie Komisji,
w której lekarz uczestniczył, jeżeli posiedzenie odbywało się poza godzinami pracy zawodowej
  nie    
35.  OR.Oz.0025.5. 35.2023 10.05.2023r.  Zarząd Powiatu  N.W. na wykonanie obowiązków psychologa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 10.05.2023r.26.05.2023r.  wynagrodzenie
w wysokości 550 zł brutto za każdy dzień uczestnictwa w posiedzeniu Komisji
  nie    
36.  OR.Oz.0025.5. 36.2023 24.05.2023r.  Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
z siedzibą
w Ciechocinku
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY”
16.07.2023r.30.09.2023r. 1.500 zł   nie konkurs ofert  
37.  OR.Oz.0025.5. 37.2023 24.05.2023r.  Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
 o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2023 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”
01.02.2023r._09.08.2023r. 3.000 zł   nie konkurs ofert  
38.  OR.Oz.0025.5. 38.2023  02.06.2023r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
z siedzibą
w Ciechocinku
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2023”
01.05.2023r.23.09.2023r.  4.000 zł  nie  konkurs ofert  
39. OR.Oz.0025.5. 39.2023 02.06.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „10-lecie działalności Chóru Lutnia Nova miasta Aleksandrowa Kujawskiego”
15.05.2023r.30.09.2023r.  600 zł  nie  konkurs ofert  
40.  OR.Oz.0025.5. 40.2023 02.06.2023r.  Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
z siedzibą
w Nieszawie
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Koncert na wodzie”
04.05.2023r.28.09.2023r.  3.000 zł   nie  konkurs ofert  
41.  OR.Oz.0025.5. 41.2023  02.06.2023r.  Zarząd Powiatu  Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” Aleksandrów Kujawski
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
 o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Obóz sportowo – rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”
15.03.2023r.31.08.2023r.  4.000 zł   nie  konkurs ofert  
42.  OR.Oz.0025.5. 42.2023 02.06.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XVII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny pod hasłem: „NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW
i NIKOTYNY”
31.08.2023r.30.09.2023r.  2.200 zł  nie  konkurs ofert  
43.  OR.Oz.0025.5. 43.2023 02.06.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XVIII Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: „NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU i NIKOTYNY”
01.09.2023r.08.12.2023r. 1.500 zł   nie   konkurs ofert  
44.  OR.Oz.0025.5. 44.2023 02.06.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”
z siedzibą
w Raciążku
 o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Wakacyjna przygoda”
02.05.2023r.15.09.2023r. 4.000 zł   nie  konkurs ofert  
45.  OR.Oz.0025.5. 45.2023  07.06.2023r.  Zarząd Powiatu  Multisport Boiska Sportowe
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Jaworznie
na wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim – II postępowanie”
07.06.2023r.06.10.2023r.  1.097.503,17 zł brutto   nie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
46.  OR.Oz.0025.5. 46.2023  07.06.2023r.  Zarząd Powiatu Kamil Serkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji Kamil SerkowskiWola Bachorna  na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim”
07.06.2023r.06.10.2023r. 13.900 zł brutto   nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
47.  OR.Oz.0025.5. 47.2023  16.06.2023r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej
nr 2608C Konradowo  – Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”
 2023r.  1.552.016 zł   nie    
48.  OR.Oz.0025.5. 48.2023 16.06.2023r.  Zarząd Powiatu  Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Służewie
 o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Obóz sportowy „Buduj Formę 2023”
01.02.2023r.31.10.2023r.  4.000 zł   nie konkurs ofert  
49. OR.Oz.0025.5. 49.2023  03.04.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski  ANEKS do umowy
z 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim
     nie    
50.  OR.Oz.0025.5. 50.2023 24.04.2023r. Zarząd Powiatu  Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
 ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
     nie    
51.  OR.Oz.0025.5. 51.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z 18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu”
     nie    
52.  OR.Oz.0025.5. 52.2023 04.07.2023r.  Zarząd Powiatu  Seedilon Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
na „Wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd, udostępnionego za pośrednictwem portalu oraz aplikacji mobilnej dla Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim”+ umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
04.07.2023r._

 

10.09.2023r.

 23.985 zł brutto  tak w trybie bez stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
53. OR.Oz.0025.5. 53.2023 26.06.2023r. Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Kulturalne „SERPENTYNA” z siedzibą
w Raciążku
 o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Smaki wsi kujawskiej”
01.06.2023r.

 

30.09.2023r.

3.000 zł nie konkurs ofert  
54.  OR.Oz.0025.5. 54.2023 26.06.2023r.  Zarząd Powiatu  Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „AULOS”
z siedzibą
w Toruniu
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Muzyczne inspiracje”
01.08.2023r.

 

_

16.10.2023r.

 3.000 zł  nie  konkurs ofert  
55. OR.Oz.0025.5. 55.2023 13.07.2023r.  Zarząd Powiatu  Wojewoda Kujawsko – Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Granicznej
w Aleksandrowie Kujawskim
na odcinku
od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego”
19.05.2023 r.

 

_

30.11.2023r.

 710.470 zł  nie    
56.  OR.Oz.0025.5. 56.2023 13.07.2023r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni
w budynku przy
ul. Słowackiego 8
w Aleksandrowie Kujawskim”
 2023 r.  dotacja 18.696 zł  nie    
57.  OR.Oz.0025.5. 57.2023  13.07.2023r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali konferencyjnej nr 121
w budynku przy
ul. Słowackiego 8
w Aleksandrowie Kujawskim”
2023 r. dotacja 80.000 zł nie    
58.  OR.Oz.0025.5. 58.2023 26.07.2023r.  Zarząd Powiatu Fundacja „Będzie Dobrze” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XIII Edycja Festiwalu „Parzybroda”
01.06.2023r.

 

31.10.2023r.

5.500 zł  nie konkurs ofert  
59.  OR.Oz.0025.5. 59.2023 26.07.2023r.  Zarząd Powiatu Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy
z siedzibą
we Włocławku
na bankową obsługę budżetu powiatu aleksandrowskiego
i podległych jednostek organizacyjnych
01.08.2023r.

 

31.07.2027r.

 opłata ryczałtowa 2.500 zł miesięcznie  nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
60. OR.Oz.0025.5. 60.2023 01.08.2023r.  Zarząd Powiatu Kujawski Bank Spółdzielczy
w Aleksandrowie Kujawskim
 na bankową obsługę budżetu powiatu aleksandrowskiego
i podległych jednostek organizacyjnych
01.08.2023r.

 

31.10.2023r.

 opłata ryczałtowa 5.000 zł miesięcznie nie  w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
61. OR.Oz.0025.5. 61.2023 10.03.2023r.  Zarząd Powiatu

A.G.-W.

Adwokat

ANEKS do umowy
z 29 grudnia 2022 r.
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
         
62. OR.Oz.0025.5. 62.2023 10.03.2023r.  Zarząd Powiatu

H.W.

Adwokat

ANEKS do umowy
z 29 grudnia 2022 r.
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
         
63. OR.Oz.0025.5. 63.2023 10.03.2023r.  Zarząd Powiatu

A.T.

Adwokat

ANEKS do umowy
z 29 grudnia 2022 r.
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
         
64. OR.Oz.0025.5. 64.2023 10.03.2023r.  Zarząd Powiatu

M.T.

Adwokat

ANEKS do umowy
z 29 grudnia 2022 r.
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego”
         
65. OR.Oz.0025.5. 65.2023 04.07.2023r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko - Pomorskie ANEKS do umowy dotacyjnej z 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania dotacji z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
         
66. OR.Oz.0025.5. 66.2023 04.07.2023r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko - Pomorskie ANEKS do umowy partnerskiej z 23 sierpnia
2017 r. dotyczący projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
         
67. OR.Oz.0025.5. 67.2023 02.08.2023r. Dyrektor LO w Ciechocinku Firma Produkcyjno – Handlowa PROGMET
Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą
w Mikołowie
na zakup i dostawę z wniesieniem (bez montażu) szafek ubraniowo – skrytkowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, zawarta przez Powiat Aleksandrowski
w imieniu i na rzecz którego działa Liceum Ogólnokształcące
w Ciechocinku

02.08.2023r.

-

31.08.2023r.
37.160,76 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
68. OR.Oz.0025.5. 68.2023 14.08.2023r.  Zarząd Powiatu Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. z siedzibą
w Warszawie
na ubezpieczenie majątku
i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi część II zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku

01.09.2023r.

-

31.08.2025r.
łączna składka za 24 miesiące 39.972 zł nie w trybie podstawowym  
69. OR.Oz.0025.5. 69.2023 14.08.2023r.  Zarząd Powiatu GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Warszawie
na ubezpieczenie majątku
i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

01.09.2023r.

-

31.08.2025r.
łączna składka za 24 miesiące 77.384 zł nie w trybie podstawowym  
70. OR.Oz.0025.5. 70.2023 14.08.2023r.  Zarząd Powiatu

A.M.S.

ekspert z listy MEN
umowa zlecenie dot. udziału
w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
         
71. OR.Oz.0025.5. 71.2023 14.08.2023r.  Zarząd Powiatu

A.K.

ekspert z listy MEN
umowa zlecenie dot. udziału
w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
         
72. OR.Oz.0025.5. 72.2023 14.08.2023r.  Zarząd Powiatu

M.G.

ekspert z listy MEN
umowa zlecenie dot. udziału
w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
         
73. OR.Oz.0025.5. 73.2023 23.08.2023r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
         
74. OR.Oz.0025.5. 74.2023 23.08.2023r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim
         
75. OR.Oz.0025.5. 75.2023 31.08.2023r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Modernizacja sali konferencyjnej nr 121
w budynku przy
ul. Słowackiego 8
w Aleksandrowie Kujawskim”
         
76. OR.Oz.0025.5. 76.2023 31.08.2023r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy
z 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku przy
ul. Słowackiego 8
w Aleksandrowie Kujawskim”
         
77. OR.Oz.0025.5. 77.2023 31.08.2023r.  Zarząd Powiatu BALCIA INSURANCE SE z siedzibą w Rydze Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej oraz osób Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

01.09.2023r.

-

31.08.2024r.
łączna składka 296.227,35 zł nie w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  
78. OR.Oz.0025.5. 78.2023 06.09.2023r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia umowa o współpracy w zakresie określenia refundacji wynagrodzenia koordynatorów powiatowych

06.09.2023r.

-

31.12.2023r.
12.000 zł tytułem refundacji wynagrodzenia koordynatora      
79. OR.Oz.0025.5. 79.2023 08.09.2023r.  Zarząd Powiatu Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku ANEKS do umowy
z 28 kwietnia 2023 r.
o udzielenie dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Kościół Parafialny p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku na zadanie pn. „Remont kaplicy bocznej”
         
80 OR.Oz.0025.5. 80.2023 14.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy
z 2 czerwca 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2023”
         
81 OR.Oz.0025.5. 81.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
ANEKS do umowy
z 2 czerwca 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XVII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny pod hasłem: „NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW
i NIKOTYNY”
         
82 OR.Oz.0025.5. 82.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy
z 24 maja 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY”
         
83 OR.Oz.0025.5. 83.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Toruński Klub „Karate Oyama” z siedzibą
w Toruniu
ANEKS do umowy
z 27 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Upowszechnianie i rozwój sportu z „Oyama Karate” w Powiecie Aleksandrowskim w roku 2023
         
84 OR.Oz.0025.5. 84.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
ANEKS do umowy
z 2 czerwca 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „XVIII Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: „NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU i NIKOTYNY”
         
85 OR.Oz.0025.5. 85.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Krzywdów
i Bieńków
z siedzibą
w Nieszawie
ANEKS do umowy
z 2 czerwca 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Koncert na wodzie”
         
86 OR.Oz.0025.5. 86.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”
z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim
ANEKS do umowy
z 2 czerwca 2023 r. 
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „10-lecie działalności Chóru Lutnia Nova miasta Aleksandrowa Kujawskiego”
         
87 OR.Oz.0025.5. 87.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie „Nasza Ostoja”
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy
z 26 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Człowiek – Zwyczajny Niezwykły”
         
88 OR.Oz.0025.5. 88.2023 04.08.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kuźnia Talentów. Peron 9 i ¾ z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim ANEKS do umowy
z 26 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Pędzlem i okiem – artystyczny plener malarsko – fotograficzny u hrabiego”
         
89 OR.Oz.0025.5. 89.2023 09.09.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji umowa przekazania 5 szt. komputerów przenośnych typu laptop dla uczniów klas IV szkoły podstawowej 2023r. wartość łączna  14.483,25 zł nie -  
90 OR.Oz.0025.5. 90.2023 14.09.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 30 września 2021 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie”
         
91 OR.Oz.0025.5. 91.2023 14.09.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
w sprawie przekazania przez Powiat Aleksandrowski środków finansowych
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim

14.09.2023r.

-

29.12.2023r.
20.000 zł nie -  
92 OR.Oz.0025.5. 92.2023 14.09.2023r. Zarząd Powiatu Seedilon Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy z 4 lipca 2023 r. na „Wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd, udostępnionego za pośrednictwem portalu oraz aplikacji mobilnej dla Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim”
         
93 OR.Oz.0025.5. 93.2023 18.09.2023r. Zarząd Powiatu

Państwowy Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

z siedzibą

w Warszawie

o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze F i przeznaczenia przekazanych przez PFRON środków finansowych na dofinansowanie realizacji projektów pod nazwą:

1) „Remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”,

2) „Czyste ciepło – zmiana sposobu ogrzewania
w budynku WTZ „Karczemka” w Otłoczynie, modernizacja instalacji grzewczej i CWU oraz zakup mebli z montażem”

18.09.2023r.

-

30.11.2024r.

331.198 zł

nie -  
94 OR.Oz.0025.5. 94.2023 21.09.2023r. Zarząd Powiatu

Państwowy Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

z siedzibą

w Warszawie
ANEKS do umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania oraz użytkowania dwóch skanerów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim          
95 OR.Oz.0025.5. 95.2023 21.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe
z siedzibą
w Brusach
ANEKS do umowy z 29 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego
w 2023 roku
         
96 OR.Oz.0025.5. 96.2023 28.09.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski ANEKS do umowy zawartej
13 lipca 2023 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Granicznej
w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku
od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego”
         
97 OR.Oz.0025.5. 97.2023 28.09.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski ANEKS do umowy zawartej
16 czerwca 2023 r. o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej
nr 2608C Konradowo  - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”
         
98 OR.Oz.0025.5. 98.2023 28.09.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu
umowa dotacji w sprawie przekazania środków finansowych na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

28.09.2023r.

-

31.12.2023r.
18.000 zł nie -  
99 OR.Oz.0025.5. 99.2023 05.10.2023r. Zarząd Powiatu Ryszard Tęcza prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi elektryczne Ryszard Tęcza
z siedzibą
w Toruniu
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”

od 05.10.2023r.

-

do 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez zamawiającego robót wykonanych przez wykonawcę
18.450 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
100 OR.Oz.0025.5. 100.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”
z siedzibą
w Ciechocinku
ANEKS do umowy
z 26 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt
w zakresie piłki siatkowej”
    nie    
101 OR.Oz.0025.5.101.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „SERPENTYNA” z siedzibą w Raciążku ANEKS do umowy
z 26 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Smaki wsi kujawskiej”
    nie    
102 OR.Oz.0025.5.102.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „AULOS”
z siedzibą w Toruniu
ANEKS do umowy
z 26 kwietnia 2023 r.
o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Muzyczne inspiracje”
    nie    
103 OR.Oz.0025.5.103.2023 29.09.2023r. Zarząd Powiatu Piotr Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WM Architekci – Piotr Maćkowiak
z siedzibą w Łodzi
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku”

29.09.2023r.

-

14.12.2023r.
26.445 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
104 OR.Oz.0025.5.104.2023 09.10.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z 18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Grabiu”
    nie    
105 OR.Oz.0025.5.105.2023 10.10.2023r. Zarząd Powiatu Paulina Wojtkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa Paulina Wojtkowska
z siedzibą
w Dobierzynie
na montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego

10.10.2023r.

-

20.12.2023r.
1.210.000 zł brutto nie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych  
106 OR.Oz.0025.5.106.2023 25.10.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu
w sprawie udzielenia dotacji
z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Aleksandrowskiego
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

25.10.2023r.

-

31.12.2023r.
18.000 zł nie    
107 OR.Oz.0025.5.107.2023 13.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Bądkowo

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże – Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21”

13.11.2023r.

-

27.12.2023r.
dotacja
w wysokości 303.475 zł
nie    
108 OR.Oz.0025.5.108.2023 13.11.2023r. Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą
w Warszawie

na dostawę dokumentów
i oznaczeń komunikacyjnych oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

    nie    
109 OR.Oz.0025.5.109.2023 25.10.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski o udzielenie dofinansowania
ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże – Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21”

25.10.2023r.

-

22.12.2023r.
dotacja
w wysokości 978.950 zł
nie    
110 OR.Oz.0025.5.110.2023 27.10.2023r. Zarząd Powiatu Kazimierz Baniewicz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą
NZOZ A-MED. Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Aleksandrowie Kujawskim
ANEKS do umowy najmu lokali położonych w budynku przy ulicy Słowackiego 8b
w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 listopada 2015 r.
    nie    
111 OR.Oz.0025.5.111.2023 13.11.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z 18 grudnia 2018 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Grabiu”
    nie    
112 OR.Oz.0025.5.112.2023 14.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
14.11.2023r.
-
30.11.2023r.
5.000 zł nie    
113 OR.Oz.0025.5.113.2023 22.11.2023r. Zarząd Powiatu SURSUM CORDA
z siedzibą
w Nowym Sączu
o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
68.245,32 zł nie    
114 OR.Oz.0025.5.114.2023 23.11.2023r. Zarząd Powiatu M.M. umowa o dzieło na wykonanie dzieła w postaci występu artystycznego – koncertu podczas Jubileuszu 25-lecia Powiatu Aleksandrowskiego 24.11.2023r. 2.000 zł brutto nie    
115 OR.Oz.0025.5.115.2023 28.11.2023r. Dyrektor LO w Ciechocinku Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
z siedzibą
w Ciechocinku
umowa o współpracy zawarta
z Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Ciechocinku upoważnionego przez Zarząd Powiatu uchwałą
nr 584/2023 dotycząca stworzenia uczniom szkoły zrzeszonym w klubie dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie tenisa ziemnego zgodnie
z programem szkoleniowym klubu i jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania szkoły
rok szkolny 2023/2024   nie    
116 OR.Oz.0025.5.116.2023 13.10.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
o dofinansowanie
ze środków PFRON przez jednostkę samorządu powiatowego
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu
w obszarze F, pn. „Czyste ciepło – zmiana sposobu ogrzewania w budynkach WTZ „Karczemka”, modernizacja instalacji grzewczej
i CWU oraz zakup mebli z montażem”
13.10.2023r.
-
30.06.2024r.
147.120 zł nie    
117 OR.Oz.0025.5.117.2023 13.11.2023r. Zarząd Powiatu Witkac
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Słupsku
na usługę dostępu do systemu Witkac.pl oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
5.147,50zł brutto nie    
118 OR.Oz.0025.5.118.2023 15.11.2023r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą
w Warszawie
ANEKS do umowy
z dnia
7 maja 2018 r.
w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
    nie    
119 OR.Oz.0025.5.119.2023 30.11.2023r. Zarząd Powiatu Mariusz Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jankowski Auto Handel Mariusz Jankowski
z siedzibą
Chodecz
na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego,
w przypadkach określonych
w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowywanie
na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
17.167,11 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
120 OR.Oz.0025.5.120.2023 30.11.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja
im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 30 września
2021 r.
o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nieszawie”     
    nie    
121 OR.Oz.0025.5.121.2023 01.12.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek w sprawie określenia zasad współpracy
w zakresie organizacji imprezy okolicznościowej pn. „Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy” w dniach
9-10 grudnia 2023 r.
na Ciechocińskim Deptaku Sław
    nie    
122 OR.Oz.0025.5.122.2023 07.12.2023r. Zarząd Powiatu M.M. UMOWA ZLECENIE na przygotowanie do transportu
i rozstawienie estrady mobilnej
w dniu 8 grudnia 2023 r. oraz złożenie i przygotowanie do transportu estrady mobilnej w dniu
11 grudnia 2023r., wykorzystanej podczas Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego
w Ciechocinku
08.12.2023r.
i
11.12.2023r.
750,00 zł brutto nie    
123 OR.Oz.0025.5.123.2023 07.12.2023r. Zarząd Powiatu A.B. UMOWA ZLECENIE wykonania usługi pełnienia dozoru
na Powiatowym Jarmarku Bożonarodzeniowym
08.12.2023r.
-
10.12.2023r.
861,00 zł brutto nie    
124 OR.Oz.0025.5.124.2023 07.12.2023r. Zarząd Powiatu O.B. UMOWA ZLECENIE wykonania usługi pełnienia dozoru
na Powiatowym Jarmarku Bożonarodzeniowym
08.12.2023r.
-
10.12.2023r.
700,00 zł brutto nie    
125 OR.Oz.0025.5.125.2023 15.12.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy
z 18 grudnia 2018 r. o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Grabiu”
    nie    
126 OR.Oz.0025.5.126.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu A.M.S.
ekspert z listy MEN
UMOWA ZLECENIE
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
19.12.2023r. stawka
za udział
w jednym postępowaniu egzamin.
250 zł brutto
nie    
127 OR.Oz.0025.5.127.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu G.K.
ekspert z listy MEN
UMOWA ZLECENIE
z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
19.12.2023r. stawka
za udział
w jednym postępowaniu egzamin.
250 zł brutto
nie    
128 OR.Oz.0025.5.128.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu SURSUM CORDA
z siedzibą
w Nowym Sączu
ANEKS do umowy
z dnia 22 listopada 2023 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego
w 2024 roku”
    nie    
129 OR.Oz.0025.5.129.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital
w Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o.
w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o. 
na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz
z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o.”
19.12.2023r.
-
29.12.2023r.
550.000,00 zł nie    
130 OR.Oz.0025.5.130.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

W.W.

Adwokat

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
131 OR.Oz.0025.5.131.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

M.R.K.

Radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
132 OR.Oz.0025.5.132.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

J.K.

Radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
133 OR.Oz.0025.5.133.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

P.A.

Adwokat

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
134 OR.Oz.0025.5.134.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

A.K.

Radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
135 OR.Oz.0025.5.135.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

K.M.

Radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
136 OR.Oz.0025.5.136.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

J.G.-I.

Adwokat

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
137 OR.Oz.0025.5.137.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

M.W.

Radca prawny
na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie 
w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
138 OR.Oz.0025.5.138.2023 20.12.2023r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska o realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
01.01.2024r.
-
31.12.2028r.

łączna kwota dotacji na lata 2024-2028

6.456.400,00zł
nie    
139 OR.Oz.0025.5.139.2023 27.12.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego
w ramach programu wsparcia powiatu
w organizacji
i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
w 2023 r.
01.06.2023r.
-
31.12.2023r.

dotacja

133.000,00 zł
nie    
140 OR.Oz.0025.5.140.2023 30.10.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski o dofinansowanie
ze środków PFRON przez jednostkę samorządu powiatowego
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” projektu
w obszarze F, pn. „Remont
i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej
im. Edwarda Stachury
w Aleksandrowie Kujawskim”
30.10.2023r.
-
31.10.2024r.
176.000,00 zł nie    
141 OR.Oz.0025.5.141.2023 19.12.2023r. Zarząd Powiatu

A.G.-W.

Adwokat

na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” 01.01.2024r.
-
31.12.2024r.
wynagrodzenie  w wysokości 63,77 zł brutto
za godzinę
nie    
142 OR.Oz.0025.5.142.2023 13.11.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
         
143 OR.Oz.0025.5.143.2023 14.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

ANEKS do umowy
z 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim

         
144 OR.Oz.0025.5.144.2023 07.12.2023r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
         
145 OR.Oz.0025.5.145.2023 11.12.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

ANEKS do umowy
z 30 grudnia 2015r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Aleksandrowie Kujawskim

         
                     
146 OR.Oz.0025.6.1.2023 02.01.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku

2023 r. odpłatność
za kształcenie jednego ucznia na kursie 600 zł brutto
nie    
147 OR.Oz.0025.6.2.2023 16.01.2023r. Zarząd Powiatu Miasto Poznań

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej niezawodowej

    nie    
148 OR.Oz.0025.6.3.2023 16.01.2023r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko - Pomorskie

ANEKS do porozumienia z dnia 29 listopada 2022r.
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników

    nie    
149 OR.Oz.0025.6.4.2023 30.01.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa – Wojewoda Kujawsko - Pomorski

w sprawie przekazania środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną
z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2023r.   nie    
150 OR.Oz.0025.6.5.2023 31.01.2023r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

ANEKS do porozumienia z
10 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji, danych
i wspólnego korzystania
z Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego
ze środków PFRON

         
151 OR.Oz.0025.6.6.2023 24.04.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Nieszawa

w sprawie warunków
i zasad organizacji
i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę
w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej nr 2049C Nieszawa – Brzeźno

2023r. dotacja 150.000 zł nie    
152 OR.Oz.0025.6.7.2023 02.05.2023r. Zarząd Powiatu Skarb Państwa – Minister Edukacji
i Nauki
o udzielenie wsparcia finansowego
na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji
i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

02.05.2023r.

-

15.12.2023r.
dotacja w łącznej wysokości 46.968 zł nie    
153 OR.Oz.0025.6.8.2023 27.04.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski

w sprawie powierzenia zadań Powiatowi Aleksandrowskiemu
z zakresu administracji rządowej polegających na zawarciu umów celem zapewnienia przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

2023 r.

2024 r.

2025r.

dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania zadania
w ramach środków określonych
w ustawie budżetowej

nie    
154 OR.Oz.0025.6.9.2023 27.06.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu
i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
155 OR.Oz.0025.6.10.2023 27.06.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

ANEKS do porozumienia z dnia
25 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej niezawodowej

    nie    
156 OR.Oz.0025.6.11.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Toruń

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
157 OR.Oz.0025.6.12.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Inowrocławski

ANEKS do porozumienia z dnia
24 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia małoletniego dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie

    nie    
158 OR.Oz.0025.6.13.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

ANEKS do porozumienia z dnia
24 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej

    nie    
159 OR.Oz.0025.6.14.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek ANEKS do porozumienia z dnia
24 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej
    nie    
160 OR.Oz.0025.6.15.2023 03.07.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

ANEKS do porozumienia z dnia
24 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej

    nie    
161 OR.Oz.0025.6.16.2023 29.06.2023r. Zarząd Powiatu Miasto Słupsk

ANEKS do porozumienia z dnia
1 kwietnia 2019r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokrewnionej
z dzieckiem

    nie    
162 OR.Oz.0025.6.17.2023 22.06.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń

w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Toruń będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
w części nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

    nie    
163 OR.Oz.0025.6.18.2023 10.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Inowrocławski

ANEKS
do porozumienia
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu
i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej spokrewnionej

    nie    
164 OR.Oz.0025.6.19.2023 16.06.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Radziejowski

ANEKS
do porozumienia
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej spokrewnionej
z dzieckiem

    nie    
165 OR.Oz.0025.6.20.2023 13.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Radziejowski

w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
166 OR.Oz.0025.6.21.2023 13.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Radziejowski

w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
167 OR.Oz.0025.6.22.2023 13.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski

ANEKS
do porozumienia
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej spokrewnionej

    nie    
168 OR.Oz.0025.6.23.2023 13.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski

ANEKS
do porozumienia
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej spokrewnionej

    nie    
169 OR.Oz.0025.6.24.2023 13.07.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej zawodowej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
170 OR.Oz.0025.6.25.2023 02.08.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń

ANEKS do porozumienia
z 10 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej

    nie    
171 OR.Oz.0025.6.26.2023 03.08.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Oleśnicki

ANEKS do porozumienia
z 7 października 2020 r. w sprawie warunków pobytu dziecka
w pieczy zastępczej
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie

    nie    
172 OR.Oz.0025.6.27.2023 10.08.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski

ANEKS do porozumienia
z 2 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokrewnionej

    nie    
173 OR.Oz.0025.6.28.2023 10.08.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski

ANEKS do porozumienia
z 4 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie

    nie    
174 OR.Oz.0025.6.29.2023 16.08.2023r. Zarząd Powiatu Miasto Poznań

ANEKS do porozumienia
z 16 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków ma opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej niezawodowej

    nie    
175 OR.Oz.0025.6.30.2023 16.08.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Wrzesiński

w sprawie przyjęcia osoby pełnoletniej oraz warunków jej pobytu
i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
176 OR.Oz.0025.6.31.2023 16.08.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Wrzesiński

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
177 OR.Oz.0025.6.32.2023 05.09.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej     nie    
178 OR.Oz.0025.6.33.2023 07.09.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

ANEKS do porozumienia
z 21 grudnia 2022 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zadania związanego
z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej

    nie    
179 OR.Oz.0025.6.34.2023 21.09.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń

w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej
i wysokości wydatków na jego utrzymanie

    nie    
180 OR.Oz.0025.6.35.2023 21.09.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
181 OR.Oz.0025.6.36.2023 19.10.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Częstochowski

ANEKS do porozumienia
z 10 października
2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Częstochowski dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia wysokości
i zasad ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie

    nie    
182 OR.Oz.0025.6.37.2023 19.10.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Częstochowski

ANEKS do porozumienia
z 10 października
2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Częstochowski dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia wysokości
i zasad ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie

    nie    
183 OR.Oz.0025.6.38.2023 19.10.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Częstochowski

ANEKS do porozumienia
z 10 października
2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Częstochowski dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz ustalenia wysokości
i zasad ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie

    nie    
184 OR.Oz.0025.6.39.2023 19.10.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
185 OR.Oz.0025.6.40.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
186 OR.Oz.0025.6.41.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Nieszawa

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
187 OR.Oz.0025.6.42.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Aleksandrów Kujawski

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
188 OR.Oz.0025.6.43.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Bądkowo

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
189 OR.Oz.0025.6.44.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Koneck

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
190 OR.Oz.0025.6.45.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Zakrzewo

w sprawie udostępnienia nieodpłatnie powiatowi lokalu biurowego
w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

    nie    
191 OR.Oz.0025.6.46.2023 02.11.2023r. Zarząd Powiatu

Okręgowa Rada Adwokacka
w Toruniu
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Toruniu

w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu aleksandrowskiego
w roku 2024
2024 r.   nie    
192 OR.Oz.0025.6.47.2023 06.11.2023r. Zarząd Powiatu Powiat Kutnowski

ANEKS do porozumienia
z 12 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę
i wychowanie

    nie    
193 OR.Oz.0025.6.48.2023 22.11.2023r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko - Pomorski

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników

wrzesień 2023r.

-

czerwiec 2024r.
300 zł miesięcznie na ucznia nie    
194 OR.Oz.0025.6.49.2023 20.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Płock

w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

    nie    
195 OR.Oz.0025.6.50.2023 27.12.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

ANEKS do porozumienia z dnia
2 stycznia 2023 r.

w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
w 2023 r.

    nie    
196 OR.Oz.0025.6.51.2023 27.12.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek

w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
we Włocławku
w 2024 r.

2024r. odpłatność
za kształcenie jednego ucznia na kursie 650 zł brutto
nie    
197 OR.Oz.0025.6.52.2023 29.11.2023r. Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń ANEKS do porozumienia z dnia
22 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Toruń będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”
w Otłoczynie
w części nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    nie    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego