Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dane archiwalne

Uchwała Nr 3/P/2014 Składu orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 rok

Uchwała Nr 3/WPF/2014 Składu orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 rok

Uchwałą Nr 1/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 19.01.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 1/P/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 oraz Uchwała Nr 1/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01.12.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 1/S/2016 Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 15.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r

Uchwała Nr 3/K/2016 Składu Orzekającego Nr 13 RIO w Bydgoszczy z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr 1/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 09.05.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego z wykonania budżetu za 2015 r

Uchwała Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 06.09.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 rz wykonania budżetu za 2015 r

Uchwała Nr 1/WPF/2016 Składu orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 1/P/2016 Składu orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 2.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 14.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 1/Kr/2017 Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie udzilenia absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok

Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 10 RIO w Bydgoszczy z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I pólorcze 2017 r

Uchwała Nr 1/P/2017 Składu Orzekającego Nr 10 RIO z dnia 4.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 1/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 10 RIO z dnia 4.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 6/S/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok

Uchwała Nr 5/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.05.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok

Uchwała Nr 28/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.05.2018 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 53/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4.07.2018 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 2/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz z dnia 21.08.2018 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r

Uchwała 9/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 rok

Uchwała Nr 12/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 12/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 rok

Uchwała 5/D/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 rok

Uchwała Nr 7/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 5/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

Uchwała Nr 2/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz z dnia 20.08.2019 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r

Uchwała 1/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2019 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 1/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2019 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2019 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała 2/D/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 2/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 5/S/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok

Uchwała Nr 4/P/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 4/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.2020 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 4/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 19 /S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu za 2020r

Uchwała Nr 2/I/2021 Składu Orzekającego Nr 10 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 r

Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2022 -2030

Uchwała Nr 1/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2022 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2022 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 r

Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 -2030

Uchwała Nr 2/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r

Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 r

Uchwała Nr 1/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2023 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego

Uchwała Nr 1/D/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 rok

Uchwała Nr 6/S/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

PDFUchwała Nr 5/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r (102,65KB)
PDFUchwała Nr 6/P/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r (121,99KB)
PDFUchwała Nr 6/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024 -2029 (107,84KB)

PDFUchwała Nr 1/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2024 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego (107,53KB)
PDFUchwała Nr 1/D/2024 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 rok (99,77KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego