Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Radca Prawny

RADCA PRAWNY Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
tel. (54) 282-79-41       lub     (54)282-79-00 w 241

e-mail:

mgr Anna Szmeichel
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY – RADCA PRAWNY

 1. RADCA  PRAWNY – ma za zadanie:
  1) sporządzanie opinii oraz udzielanie porad w zakresie stosowania prawa;
  2) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatu;
  3) wydawanie opinii w szczególnych sprawach:a) projektów uchwał Rady, Zarządu i zarządzeń Starosty,
  b) skomplikowanych,
  c) zawarcia umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  d) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
  e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  f) związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  g) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
  h) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
  i) umorzenia wierzytelności,
  4) reprezentowanie przed urzędami i organami orzekającymi;
  5) udział w powoływanych przez Zarząd oraz Starostę komisjach przetargowych;
  6) wykonywanie obowiązków zastępstwa procesowego na polecenie starosty.
 2. Opinie prawne wydawane są na wniosek kierownictwa Starostwa lub kierowników komórek organizacyjnych. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć niezbędne dokumenty przedstawiając je w opisie wniosku. Dokumenty są kompletowane zgodnie ze wskazaniami radcy prawnego. Wniosek o wydanie opinii winien zawierać przedmiot wątpliwości i wyraźnie sprecyzowane pytanie.
 3. Opinia powinna być wydana w ciągu 14 dni.
 4. Porada prawna niewymagająca poszukania źródeł udzielana jest niezwłocznie, może być udzielona ustnie lub na piśmie.
 5. Radca prawny jest niezależny w wydawaniu opinii i nie wolno wydawać mu poleceń o sposobie lub treści opinii.
 6. Radca prawny podlega bezpośrednio Staroście i traktowany jest równorzędnie z naczelnikiem wydziału.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego