Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja pojazdów - Komunikat

UWAGA !!!
W celu załatwienia spraw bezpośrednio w referacie rejestracji pojazdów


należy umówić się
w pokoju nr 4
lub telefonicznie pod nr tel.  54/282 79 34


 Rejestracja pojazdu oraz inne czynności w tym zakresie odbywają się na wniosek właściciela/-li pojazdu.
Sprawę może również załatwić osoba posiadająca pisemne upoważnienie od właściciela / właścicieli pojazdu.

 

OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 r. właściciel ma obowiązek:

  1. Złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni*

*90 dni – dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami

  1. Zgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od daty zbycia.

 

W przypadku niedotrzymania terminów Starosta będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości:

- 250 zł – brak zgłoszenia zawiadomienia o zbyciu,

- 500 zł – niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu (1000 zł w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami. Opóźnienia powyżej 180 dni zwiększają odpowiednio wysokość kar do 1000 i 2000 zł.

W celu zgłoszenia zbycia pojazdu można korzystać również z poczty tradycyjnej lub platformy ePuaP (do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany  lub certyfikat kwalifikowany). Wypełniony wniosek wraz z załączoną kserokopią(ami) dokumentów przenoszących własność (np. umowa, faktura, postanowienie itp.) można składać pod adresem www.epuap.gov.pl.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego