Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik

Mariusz Możdżeń
Skarbnik Powiatu

 1. Do zadań skarbnika należy m.in. :
  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
  2. przygotowywanie projektów budżetu powiatu,
  3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  4. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu
   i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
  5. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu,
  7. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi starostwa,
  8. nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych,
  9. uruchamianie procedury w celu wyboru banku obsługującego powiat oraz powiatowe jednostki organizacyjne,
  10. uczestniczenie z głosem doradczym w pracach zarządu,
  11. powiadamianie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Skarbnikowi – Głównemu Księgowemu Powiatu podlega Wydział Finansowy, w skład którego wchodzą :
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. finansowo- księgowych,
  2. Wieloosobowe Stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu powiatu
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego