Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ważna informacja dla właścicieli pojazdów

Ważna informacja dla właścicieli pojazdów


W związku z wejściem w życie zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym, Wydział Komunikacji i Transportu informuje mieszkańców powiatu, że od dnia 1 STYCZNIA  2024r.:
1. właściciel pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek o rejestrację  w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia:
                 a)  nabycia na terytorium RP
                 b)  sprowadzenia na terytorium RP z terenu państwa członkowskiego UE
                 c)  dopuszczenia do obrotu w przypadku sprowadzenia na terytorium RP z terenu państwa niebędącego członkiem UE.

Uwaga! W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na dokonanie powyższych czynności wynosi odpowiednio 90 dni;

2. w związku z powyższym przestaje funkcjonować obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu – jego miejsce zajmuje obowiązek rejestracji pojazdu w wyznaczonych prawem terminach, o których mowa powyżej;
3.  bez zmian pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu – należy go dopełnić w terminie 30 dni od daty sprzedaży pojazdu.

Prosimy zatem mieszkańców powiatu o dokonywanie omawianych czynności bez zbędnej zwłoki, ponieważ w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 140mb) niedochowanie  ustawowych terminów związanych z:

       a) obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu - sankcjonowane jest nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości
            500,00 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000,00 zł;
            Przy opóźnieniach powyżej 180 dni przywołana ustawa zwiększa wysokość tych kar do odpowiednio 1000,00 i 2000,00 zł.
                 
        b) obowiązkiem zawiadomienia o zbyciu pojazdu - sankcjonowane jest nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 250,00 zł.

Z uwagi na powyższe zmiany i przewidywany przyrost liczby rejestrowanych pojazdów, Wydział Komunikacji i Transportu prosi, po zakupie pojazdu, o niezwłoczny kontakt w celu umówienia się pod nr telefonu 54 282 79 34.

W przypadku zgłoszenia zbycia pojazdu rekomendowanymi formami zgłoszenia są platforma ePUaP lub przesyłanie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dokumentu sprzedaży za pośrednictwem operatora pocztowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego