Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu oraz Rady Powiatu (budżet)

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

Uchwała Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 18/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

Uchwała Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR III/59/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/60/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 13 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR IV/75/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/76//2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 33/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2014

UCHWAŁA NR 34/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 35/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014

UCHWAŁA NR V/90/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 22 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR V/91/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 22 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 54/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/100/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 19 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

Uchwała Nr VI/101/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2014 rok

Uchwała Nr VI/102/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA NR 56/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 57/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 64/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 05 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 65/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR VII/117/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR VII/118/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 11 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/119/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 11 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 74/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 75/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 17 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 81/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 82/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 08 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR VIII/132//2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR VIII/133/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 88/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 90/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 91/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR 94/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR 95/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 19 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR IX/151/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/152/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034

UCHWAŁA NR IX/153/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR IX/154/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR X/156/2016 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR X/157/2016 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 04 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 109/2016 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 110/2016 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 10 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 114/2016 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 122/2016 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2015

UCHWAŁA NR XII/188/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/189/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 129/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

UCHWAŁA NR 130/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Prawidłowa gospodarka wodna polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych z terenu dróg powiatowych”

UCHWAŁA NR 131/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 132/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 133/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 136/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR XIII/205/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XIII/206/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 09 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR XIII/207/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/208/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA NR 139/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 140/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 141/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 149/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 154/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 150.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 157/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 158/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 159/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 165/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

Uchwała Nr XVI/222/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Uchwała Nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XVI/227/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034

UCHWAŁA NR 166/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 167/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

Uchwała Nr XVII/241/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Uchwała Nr XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

Uchwała Nr XVII/244/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016 – 2034

Uchwała Nr XVII/245/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR 180/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 181/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR XIX/257/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/258/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR XIX/259/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XIX/260/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 190/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR 191/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034

UCHWAŁA NR 193/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 194/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

Uchwała Nr XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

Uchwała Nr XX/269/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017 – 2034

UCHWAŁA NR 199/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 200/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 202/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 208/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/275/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXII/276/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 220/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/306/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/307/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 223/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 224/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 231/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/315/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017 – 2034

Uchwała Nr XXIV/316/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/317/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA NR 236/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 237/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 240/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 241/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR XXV/319/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/320/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 247/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 249/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 260/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVII/330/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXVII/348/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/349/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 262/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 271/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR XXVIII/366/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/367/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 273/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 274/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 279/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 281/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/377/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/378/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR XXIX/379/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXIX/380/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 283/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 284/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

UCHWAŁA NR 285/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR 286/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXX/389/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 299/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 300/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 302/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 311/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/408/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXII/409/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 317/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 318/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 319/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/425/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/426/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR XXXIII/427/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXIII/428/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o. o.

UCHWAŁA NR 327/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/438/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR XXXIV/437/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIV/439/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/427/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXIV/440/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/428/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o. o.

UCHWAŁA NR XXXIV/441/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/442/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR 331/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 332/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 340/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 341/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 339/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 348/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 4.000.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

UCHWAŁA NR XXXV/455/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXXV/456/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXV/457/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-

UCHWAŁA NR XXXV/458/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o.

UCHWAŁA NR XXXV/459/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

UCHWAŁA NR 352/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 353/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 359/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia

UCHWAŁA NR 360/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR XXXVII/466/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/467/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 364/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 365/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 369/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 gru

UCHWAŁA NR 370/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 09 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 373/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 374/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 371/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 7/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 8/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR II/35/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR II/36/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR II/37/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR II/38/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 14/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR 15/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR 22/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 23/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR III/44/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR III/45/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 45 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 37/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018

UCHWAŁA NR 45/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 46/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 48/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR V/84/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia

UCHWAŁA NR V/85/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 70/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 71/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 76/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 77/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 78/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 82/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR VI/97/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/98/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 95/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 96/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 99/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR VII/119/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/120/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 100/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 101/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 108/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR VIII/131/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR VIII/132/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR 113/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 114/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR IX/147/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/148/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR IX/150/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR IX/151/2019 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 127/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 129/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 130/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR X/158/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR X/159/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 135/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 136/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 141/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 142/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 148/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 149/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019

UCHWAŁA NR XI/160/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/161/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 151/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 152/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019

UCHWAŁA NR XII/177/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XII/178/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 160/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 161/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XIII/185/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/186/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/188/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XIV/189/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 17 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 173/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 174/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 179/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 180/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XV/193/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XV/194/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 193/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

UCHWAŁA NR 194/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 195/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 196/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 210/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 212/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 213/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 220/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 221/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27.11.2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XVIII/207/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XVIII/208/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XVIII/213/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XVIII/214/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 227/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 228/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR 229/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR 230/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030

UCHWAŁA NR XIX/217/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA NR XIX/218/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

UCHWAŁA NR XXI/225/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/226/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 253/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020

UCHWAŁA NR XXII/235/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXII/236/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 256/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 262/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 260/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała Nr 261/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Aleksandrowskiego

UCHWAŁA NR XXIII/251/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/252/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 274/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 275/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXIV/259/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIV/260/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXIV/262/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/263/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

UCHWAŁA NR 280/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA NR 281/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2021 r

UCHWAŁA NR 290/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 291/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 300/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 301/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 302/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

UCHWAŁA NR 306/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

Uchwała Nr XXV/266/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

Uchwała Nr XXV/267/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 310/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 311/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVI/269/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 321/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 323/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 324/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXVII/281/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVII/282/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 327/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 331/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

UCHWAŁA NR XXVIII/287/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXVIII/290/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVIII/291/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 332/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 333/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA Nr 335/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022 – 2030

UCHWAŁA Nr 336/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022 – 2030

UCHWAŁA NR 337/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 338/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR 340/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz in

UCHWAŁA NR 341/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

UCHWAŁA NR 342/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/214/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXIX/292/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXIX/293/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

Uchwała NR 350/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Aleksandrowskiego

UCHWAŁA NR XXX/294/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXX/295/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 367/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021

UCHWAŁA NR XXXI/312/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXI/313/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 368/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 369/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 375/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

CHWAŁA NR 376/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 379/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021

UCHWAŁA NR 381/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 382/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXII/324/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

CHWAŁA NR XXXII/325/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXII/327/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXII/328/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR 398/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 399/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXIII/331/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 403/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 404/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 405/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 409/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 410/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXIV/336/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIV/337/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 419/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 420/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 421/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

UCHWAŁA NR XXXV/339/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXV/340/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 444/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 447/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 448/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 września 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2022 r

UCHWAŁA NR XXXVI/345/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVI/346/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 października 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 463/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR XXXVII/349/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVII/350/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR 466/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 467/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 473/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Aleksandrowskiemu odrębnymi ustawami na rok 2023

UCHWAŁA NR 477/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/287/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022

UCHWAŁA NR 478/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/288/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2022-2030

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. o wykonaniu: Planu finansowego środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 r. oraz Planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r

UCHWAŁA NR 489/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 490/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR XL/374/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XL/375/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 510/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022

UCHWAŁA NR 513/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XLI/381/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XLI/382/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 518/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 519/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 517/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022

UCHWAŁA NR XLII/392/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XLII/393/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR XLII/384/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLII/385/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR 530/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 531/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 532/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

CHWAŁA NR 533/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 540/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

CHWAŁA NR 541/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 542/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA NR 544/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 545/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR XLIII/403/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XLIII/404/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR 549/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 550/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2023 r.

UCHWAŁA NR 556/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR 557/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029

PDFUCHWAŁA NR XLIV/408/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII3572022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (2,51MB)

PDFUCHWAŁA NR XLIV/409/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (14,73MB)

PDFUCHWAŁA NR 562/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 września 2023 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 (672,30KB)

PDFUCHWAŁA NR 567/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,13MB)

PDFUCHWAŁA NR 568/2023 ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 października 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (7,64MB)

PDFINFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2023 (158,69KB)
PDFUCHWAŁA NR XLV/411/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (2,63MB)
PDFUCHWAŁA NR XLV/412/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (12,36MB)
PDFUCHWAŁA NR 580/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 (18,70MB)
PDFUCHWAŁA NR 581/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,17MB)

PDFUCHWAŁA NR 582/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (7,70MB)
PDFUCHWAŁA NR 592/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,92MB)
PDFUCHWAŁA NR 593/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (8,84MB)
PDFUCHWAŁA NR XLVI/421/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,95MB)
PDFUCHWAŁA NR XLVI/422/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (9,07MB)
PDFUCHWAŁA NR XLVI/423/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 (3,52MB)
PDFUCHWAŁA NR XLVI/424/2023 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 (15,00MB)
PDFUCHWAŁA NR 599/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,19MB)
PDFUCHWAŁA NR 600/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (6,30MB)
PDFUCHWAŁA NR 601/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Aleksandrowskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 (610,43KB)
PDFUCHWAŁA NR 603/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/357/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023 (1,16MB)
PDFUCHWAŁA NR 604/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/358/2022 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2023-2029 (6,15MB)
PDFUCHWAŁA NR 614/2024 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 (1,32MB)
PDFUCHWAŁA NR 615/2024 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 (6,19MB)
PDFUCHWAŁA NR 619/2024 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 (870,53KB)
PDFUCHWAŁA NR 620/2024 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 (5,28MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego