Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania za I kw 2015 r

Sprawozdania za II kw 2015 r

UCHWAŁA NR 65/2015 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z Sprawozdanie za I kwartał 2022dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Sprawozdania za III kw 2015 r

Sprawozdania za IV kw 2015 r

UCHWAŁA NR 122/2016 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2015

Sprawozdania I kwartał 2016 r

UCHWAŁA NR 133/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

INFORMACJA Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 kwietnia 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I kwartał 2016r

Sprawozdania II kwartał 2016 r

UCHWAŁA NR XIII/207/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2015 rok

INFORMACJA Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2016r

UCHWAŁA NR 157/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Sprawozdania za III kwartał 2016 r

INFORMACJA Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 października 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2016r

UCHWAŁA NR 208/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2016

UCHWAŁA NR 220/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdania za IV kw 2016 r

Sprawozdania za I kw 2017 r

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I kwartał 2017 r

UCHWAŁA NR 231/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXIV/316/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2016 rok

Sprawozdania za II kw 2017 r

UCHWAŁA NR 247/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2017 r

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2017 r

Sprawozdania za III kw 2017 r

Sprawozdania za IV kw 2017 r

UCHWAŁA NR 311/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za IV kwartał 2017 r

UCHWAŁA NR 319/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdania za I kw 2018 r

UCHWAŁA NR 327/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/441/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2017 rok

Sprawozdania za II kw 2018 r

UCHWAŁA NR 339/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXXV/455/2018 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Sprawozdania za III kwartał 2018 r

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za IV kwartał 2018 r

Sprawozdania łączne za IV kw 2018

UCHWAŁA NR 37/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2018

UCHWAŁA NR 44/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za rok 2018

Sprawozdania łączne za I kw 2019

Sprawozdania za II kwartał 2019 r

Sprawozdania za III kwartał 2019

Sprawozdania za IV kwartał 2019 r

UCHWAŁA NR 149/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019

UCHWAŁA NR 152/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019

Sprawozdania za I kwartał 2020

UCHWAŁA NR XIII/185/2020 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2019 rok

Sprawozdania za II kwartał 2020

UCHWAŁA NR 175/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Sprawozdania za III kw 2020

Sprawozdania za IV kwartał 2020

UCHWAŁA NR 253/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020

Bilans Starostwa Powiatowego wraz z załącznikami sporządzony na dzień 31-12-2020

Bilans Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 wraz z załącznikami sporządzony na dzień 31-12-2020

Sprawozdania za I kwartał 2021 r.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I kwartał 2021 r

UCHWAŁA NR 260/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020

UCHWAŁA NR XXIV/263/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/262/2021 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2020 rok

UCHWAŁA NR 280/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdania za II kwartał 2021 r.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2021 r

UCHWAŁA NR 302/2021 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Sprawozdania za III kwartał 2021 r

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2021 r

Sprawozdanie za IV kwartał 2021 r

UCHWAŁA NR 367/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021

UCHWAŁA NR 379/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021

Sprawozdanie za I kwartał 2022

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I kwartał 2022 r

UCHWAŁA NR XXXII/327/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXII/328/2022 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR 405/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie za II kwartał 2022

UCHWAŁA NR 421/2022 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2022 r

Sprawozdania za III kwartał 2022 r

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. o wykonaniu: Planu finansowego środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 r. oraz Planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r

Sprawozdania za IV kwartał 2022 r

UCHWAŁA NR 510/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022

Bilans Starostwa Powiatowego za 2022 r

UCHWAŁA NR 517/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I kwartał 2023 r

Sprawozdania za I kwartał 2023 r

UCHWAŁA NR 542/2023 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za II kwartał 2023 r.

Sprawozdania za II kw 2023 r

ZIPSprawozdanie za III kwartał2023r.zip (1,07MB)

PDFINFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za III kwartał 2023 (158,69KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego