Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna BIP

Logo - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Budynek Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
Adres:
Juliusza Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Telefon:
Faks:
E-mail:
Strona www:
NIP:
8911623744
REGON:
910869430
Konto bankowe (opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, karta parkingowa, duplikat legitymacji dla osoby niepełnosprawnej):
34 9550 0003 2270 0210 0290 0003
Konto bankowe (opłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, prawa jazdy, dzienniki budowy):
88 9550 0003 2270 0210 0290 0001
Konto bankowe (opłaty z tytułu wypisów z ewidencji gruntów, opłat za mapy i wyrysy wystawione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej):
88 9550 0003 2270 0210 0290 0001
Konto bankowe (Informujemy jednocześnie, że opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim):
89 9537 0000 2001 0017 9735 0001
Logo Epuap ePUAP:
/a8e06me4y7/SkrytkaESP
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja pojazdów zobacz szczegóły 

 


Opłaty za odholowanie i przechowywanie pojazdu zobacz szczegóły


Uwaga!!! KOMUNIKAT dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób: samochodem osobowym i/lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zobacz szczegóły


Ważne: Informujemy o programie #DomBezFormalności na stronie do pobrania plakat i ulotka dot. budowy domów do 70 m kw.

 

Ważne: Informujemy o obowiązku złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW obowiązuje od 01 lipca 2021r. zobacz szczegóły

 


UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH  

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.

W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności  w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:
1.kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu przy ulicy Słowackiego 8 w godzinach urzędowania tj. 7.30 -15.30,
2.komunikować się ze Starostwem Powiatowym  w Aleksandrowie Kujawskim
za pomocą:
– faksu na numer 54 282 79 28
poczty elektronicznej – sekretariat@aleksandrow.pl,
strony internetowej –  http://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info  – Skrzynka podawcza.
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN
3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej[1] w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim – tel. 54 282-79-00.
W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN[2] przez osoby przybrane.
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starosty Aleksandrowskiego pisemnie, mailem lub faksem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Świadczenie może być również realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – Monikę Durniat i Ewelinę Ochocińską, posługujących się PJM.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
 
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

 


[1] Osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu m. in. w organie administracji publicznej.

[2] PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

 

Załączniki

PDFFormularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM SJM SKOGN (217,56KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego