Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie, dostawa oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2024.

Status zamówienia:
Przed terminem składania ofert
Rodzaj zamówienia publicznego:
Dostawy
Tryb zamówienia publicznego:
Tryb podstawowy bez negocjacji
Finansowanie:
Ze środków własnych
Data ogłoszenia:
17-11-2023
Data składania ofert:
27-11-2023
Godzina składania ofert:
10:00
Data otwarcia ofert:
27-11-2023
Godzina otwarcia ofert:
10:30
Miejsce złożenia oferty:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/ tenders/ocds-148610-8fc8cec2-839d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Numer UZP/TED:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00500028/01 z dnia 2023-11-17

PDFOgłoszenie o zamówieniu (146,58KB)
PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (320,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy.docx (30,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SWZ-oświadczenie z art.125 ust.1.docx (21,88KB)

PDFZałącznik nr 3 do SWZ- projektowane postanowienia umowy .pdf (229,14KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspónie ubiegających sie o udzielenie zamówienia Microsoft Word 3.docx (16,90KB)
 

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie zamówienia.pdf (224,20KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert .pdf (297,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego